Sostenibilitat

Els subproductes de la pell es reciclen per altres sectors

Sostenibilidad de Leather Cluster Barcelona

Què en faríem de les pells dels animals que mengem si no les adobéssim?

La pell adobada és un residu de la indústria alimentària que els adobers reciclen i converteixen en un producte de consum.

La indústria adobera, és doncs, una indústria de reciclatge, recicla les pells dels animals que són un subproducte de la indústria alimentària, per transformar-les en primera matèria per fabricar productes útils a la societat i articles de moda, com ara, abrics, jaquetes, cinturons, bosses, sabates, carteres, moneders, selles de muntar, tapisseria per mobles i cotxes, accessoris tecnològics, portafolis, maletes de pell i necessers o altres articles de viatge i papereria.

La pell en tot el seu cicle de vida, a més d’aportar-nos productes de consum útils a la societat, mitjançant el reciclatge dels subproductes que es generen en tot el seu procés de producció, ens proporciona una gran diversitat de productes aprofitables per altres sectors.

Des d’antic, l’escorça esgotada procedent del procés de l’adob, era cremada en estufes per a la calefacció domèstica. La cendra procedent de la crema de l’escorça barrejada amb els greixos s’utilitzava per a l’elaboració de sabó i el pèl procedent del pelat de les pells era emprat per a la confecció de brotxes d’afaitar, raspalls per a roba, pinzells, barrets i com a blindatge pels vaixells. De la carnassa procedent del descarnat se n’obtenien coles de fuster, gelatines per a pastisseria i adob per a l’agricultura.

Avui en dia, els productes de rebuig durant el procés d’adobament es continuen aprofitant per diferents indústries per cobrir altres tipus de necessitats. La recuperació de carnasses i serratges serveix per a la producció de biodièsel, de la recuperació de residus de pell sense adobar se n’obté un greix gelatinós que es destina a fabricar les càpsules dels medicaments de la indústria farmacèutica i també té aplicacions en les indústries cosmètica i fotogràfica. Altres productes obtinguts de l’aprofitament dels subproductes de la pell són greixos i olis industrials i adob per a vinyes.

La pell al final del seu cicle de vida, gràcies a la seva biodegradabilitat, torna a la natura en forma de font energètica.