Planta de tractament d’aigües

Tractament d’aigües residuals industrials molt respectuós amb el medi ambient

Depuradora - Leather Cluster BarcelonaLa planta de tractament d’aigües d’Igualada, que actualment depura les aigües residuals de 28 empreses adoberes, té com a missió minimitzar els residus i reduir les despeses ambientals per quilo de pell i aportar coneixement del tractament de l’aigua a tot el Clúster.

És una planta pionera a Europa en el tractament d’aigües residuals industrials perquè utilitza un innovador sistema biològic molt respectuós amb el medi ambient.

La depuradora, pilar de la política mediambiental de Leather Cluster Barcelona, ha convertit la indústria adobera en més competitiva i més ecològica.

L’aplicació de les millors tècniques disponibles, la depuració biològica d’aigües residuals i la minimització i reutilització dels residus, ha fet que en els últims 20 anys s’hagi reduït el 50% del consum d’aigua per unitat produïda i el 50% també la càrrega contaminant.

La depuració de les aigües i totes les millores aplicades durant tot el procés d’adobament de la pell, fan que avui l’impacte ambiental de les empreses del clúster sigui mínim.