Missió

Augmentar la competitivitat de les empreses de la cadena de valor del sector pell

Missió - Leather Cluster Barcelona

Leather Cluster Barcelona és una associació privada amb personalitat jurídica i sense finalitat de lucre que representa els interessos de les empreses i actors de la indústria de la pell a Catalunya.

Leather Cluster Barcelona té com a missió sumar, coordinar i dinamitzar els esforços de totes les empreses i agents de la cadena de valor del sector de la pell a Catalunya, per augmentar-ne la competitivitat, millorar-ne l’eficiència i impulsar el creixement del negoci conjunt.

Impulsar les sinergies i promoure la col·laboració empresarial, formativa i comercial entre les empreses, els centres de recerca i coneixement i altres agents del sector de la pell, és un dels objectius fonamentals de Leather Cluster Barcelona.