Depurtech és una empresa de Tona, especialitzada en el tractament integral d’aigües residuals, industrials, urbanes i de purins. Gràcies a la seva expertesa i especialització, avui disposen de les millors solucions en el camp de la depuració i la tecnologia de l’aigua per complir amb els objectius i interessos de cada empresa.

En el tractament d’aigües residuals industrials tenen una gran experiència en empreses de diferents sectors: alimentaries, escorxadors, indústries adoberes, indústries químiques, indústries farmacèutiques, indústries tèxtils, oferint-los-hi un tractament personalitzat i adequat per tal de poder tractar les seves aigües de la manera més efectiva i econòmica possible complint amb la normativa vigent.

A Depurtech, ofereixen un servei integral i personalitzat als seus clients, tenint en compte tots els detalls de totes les fases i processos que comprenen el cicle de tractament de l’aigua per fomentar un desenvolupament sostenible: treballen des de l’enginyeria inicial del projecte fins al seguiment i servei postvenda, així com la comercialització de productes relacionats amb el medi ambient.

El seu departament d’enginyeria s’encarrega del disseny complet de la línia hidràulica pel tractament òptim de cada planta de tractament d’aigües residuals i/o purins segons les necessitats específiques, així com el dimensionament de les instal·lacions.

També disposen d’un laboratori, habilitat per la DGQACC de la Generalitat de Catalunya com a laboratori LA-AIG, especialitzat en la realització d’analítiques de diferents paràmetres de caracterització tan per mostres de seguiments periòdics com per estudis físic-químics, respiromètrics i d’optimització de les dosificacions de productes químics.

A més de brindar el millor assessorament i solució tecnològica pel tractament d’aigües residuals, Depurtech també aporta noves tecnologies en el tractament de purins com per exemple, el tractament de purins mitjançant el sistema NDN (tecnologia SBR), el separador compactador vertical inicial, un equip innovador de deshidratació de fangs (depurdisc) o el tractament del digestat procedent de les plantes de biogàs.

Depurtech, depuració i tecnologia de l’aigua, al seu lloc web trobareu més informació sobre els seus serveis i projectes.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.