Resultats positius de la primera fase del projecte “Visió i Intel·ligència Artificial pel classificat de pells”

Es demostra la viabilitat d’usar aquesta tecnologia per la classificació de les pells.

Leather EyesAquest setembre el clúster ha organitzat una jornada a l’Adoberia Bella per presentar els resultats i les conclusions del projecte Visió i Intel·ligència Artificial pel classificat de pells, projecte liderat per Leather Cluster Barcelona on hi han participat tres empreses associades: Intarex, Picvisa i Curtidos Badia. El projecte ha rebut finançament d’ACCIÓ (Departament d’Empresa i Treball), en el marc dels ajuts de reforç competitiu de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers 2021-2023.

La classificació de les pells és un procés que avui es realitza manualment, a partir de la perícia de treballadors/es amb aptituds per fer l’operació durant hores, a partir de patrons mentals apresos a força d’acumular molta experiència, per discernir entre diferents tipus i combinacions de defectes, que els permetin classificar cada pell en diferents categories. Es tracta d’una operació molt rellevant per l’impacte econòmic en el negoci, tothora que el cost de la pell com a matèria primera sol ser d’aproximadament del 50% respecte al cost total de fabricació, i produir una partida amb classificats no acurats és perjudicial per a la qualitat del producte fabricat, la satisfacció del client, i pel resultat d’explotació de les empreses adoberes.

El propòsit d’aquest projecte col·laboratiu amb la innovació com a focus, aplicar tecnologia al classificat de pells, ha de permetre obrir noves portes de coneixement i de negoci, en l’aportar evidència tangible sobre el que es compra i el que es produeix.

La fase actual d’aquest projecte ha tingut per objecte estudiar la viabilitat tècnica d’un sistema automatitzat de classificació de pells, a partir de l’aplicació de visió i intel·ligència artificial.

Aquesta primera fase de viabilitat tècnica, s’ha centrat en la identificació automàtica a través de la imatge d’un conjunt de defectes de la pell en wet-blue, estat en que la pell ja es troba a mig adobar i permet classificar-la per destinar-la a diferents colors i acabats. Concretament, s’han caracteritzat 27 tipus de defectes diferents i s’han seleccionat 7 per la seva importància en termes d’impacte i rellevància en la qualitat. S’han recollit, revisat i etiquetat, unes 500 imatges per cada categoria de defecte identificat. Un total de 3.600 imatges classificades en 8 categories diferents (set dels defectes caracteritzats i una de pell sense defectes).

Per dur a terme el projecte, s’ha dissenyat, fabricat i posat en marxa un prototip de hardware i software per la captura d’imatges de pells. També s’han construït, avaluat i validat els models de visió artificial i un equipament mínim (MVP) per a la detecció dels diferents defectes.

En les proves d’implementació de la tecnologia de Visió i Intel·ligència Artificial en el classificat de pells dutes a terme en aquesta primera fase del projecte, s’han obtingut precisions del 84% d’encert, xifra superior a la previsible inicialment. S’estima que amb una base de dades d’imatges més gran, el percentatge de precisió podria superar el 90%.

Aquests resultats tan positius, encoratgen a la direcció de Leather Cluster Barcelona a prosseguir amb una segona fase d’aquest projecte que tindria per objecte el desenvolupament experimental, la construcció d’un equipament integrable a les línies automàtiques de processat amb l’objectiu d’analitzar les pells senceres de forma automàtica i fer-ne un mapa detallat de la qualitat, per aplicar posteriorment el coneixement adquirit també  sobre la pell acabada.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.