QUIMSER

Compromesos amb la pell i amb el planeta

Fundada el 1966 per Salvador Esquerra Romeu, QUIMSER és una empresa familiar fabricant de productes químics per a la indústria de la pell. Amb una completa gamma d’especialitats per a totes les fases d’adob i acabat, QUIMSER exporta avui més del 60% de la seva producció amb clients a 25 països de 4 continents diferents.

Quimser - biodegradabilitat

Compromesa amb el respecte al mediambient i implicada amb la sostenibilitat del planeta, QUIMSER contribueix a reduir l’impacte ambiental de la indústria de la pell amb una gamma de productes ecològics amb els quals es desenvolupen processos d’adobament i readobament a base d’extractes vegetals, biopolímers i resines naturals que donen com a resultat pells amb excel·lents propietats i 100% lliures de metalls.

Productes amb gran capacitat d’adobament i que ofereixen una excel·lent biodegradabilitat. En aquest sentit, des de fa uns anys a QUIMSER estan realitzant assajos als seus laboratoris per avaluar el grau de compostabilitat i biodegradabilitat dels articles de cuir amb resultats molt concloents. En unes condicions d’humitat i temperatura concretes i en un medi amb microorganismes que facilitin la descomposició, els residus de pell poden arribar a desaparèixer en poc més de dos mesos. D’aquesta manera, la pell no només no contamina el medi, sinó que fins i tot, es transforma en adob per a la terra.

Aquests estudis posen de manifest la sostenibilitat de la pell respecte als materials sintètics que l’imiten. La “pell sintètica” acostuma a estar feta de teixits, plàstics i resines de PVC, materials que tarden molt a biodegradar-se.

Amb diferents certificats que avalen la bona praxi en l’exercici de la producció de productes químics com són el registre REACH, el compliment de la normativa ISO i la col·laboració amb Leather Working Group per elaborar un protocol de gestió ambiental específicament per a la indústria de la pell, des de QUIMSER treballen cada dia per aportar solucions sostenibles a una indústria, en constant evolució.

QUIMSER, una empresa compromesa amb el sector de la pell i amb el planeta. Al seu lloc web trobareu més informació sobre la seva aposta ecològica: https://quimser.com/