El col·lectiu de referència de la cadena de valor de la indústria de la pell

Amb l’objectiu d’impulsar el sector de la pell a Catalunya, més de 40 agents i empreses s’han agrupat per constituir Leather Cluster Barcelona.

Leather Cluster Barcelona, neix per a representar els interessos del sector de la pell català i té com a missió sumar, coordinar i dinamitzar els esforços de totes les empreses i agents de la cadena de valor de la indústria de la pell a Catalunya, per augmentar-ne la competitivitat, millorar-ne l’eficiència i impulsar el creixement del negoci conjunt.

Promoure les sinergies i la col·laboració entre les empreses, els centres de recerca i coneixement i altres agents, per crear un ecosistema de cooperació empresarial, educativa, científica i mediambiental, al voltant de la indústria de la pell, és un dels objectius fonamentals de Leather Cluster Barcelona.

Leather Cluster Barcelona impulsa la millora de la competitivitat empresarial del sector de la pell de Catalunya sobre la base dels seus valors corporatius: sostenibilitat, moda, recerca i innovació i formació, uns valors que estan integrats en la gestió del clúster i que guien la seva actuació.

L’aposta per la internacionalització, la tecnologia i el desenvolupament de projectes transversals que promoguin donar resposta a les necessitats dels seus associats, són reptes estratègics claus de Leather Cluster Barcelona.

Els associats de Leather Cluster Barcelona tenen una facturació agregada d’uns 300 milions d’euros, donen feina a uns 1.200 treballadors i exporten un 80% de la producció.

El nou clúster de la pell català té la seva capital a Igualada i la seva seu a l’Adoberia Bella, Centre d’Interpretació de la Pell de Qualitat.

Sota la direcció de Jordi Vidal, el clúster té la intenció d’incorporar nous associats i és obert a totes les empreses i agents de la cadena de valor del sector de la pell: granges, càrnies, adoberies, químiques, empreses de sostenibilitat mediambiental i fabricants d’accessoris i complements de moda en pell.