LEATHER QUÍMICA
Tecnologia ecològica per a la indústria del cuir

logo leather quimicaLeather Química SLU és una empresa del Grup Mathiesen, dedicada a la producció, comercialització i subministrament de productes químics d’alta qualitat per a la indústria adobera.

Situada a Igualada i amb una experiència de més de 15 anys en el sector de la pell, Leather Química ofereix un ampli ventall de solucions per als diferents processos productius de l’adobat de la pell.

La seva tecnologia, els permet oferir un assortiment complet d’especialitats químiques per a la fabricació de curtits d’acord amb els estàndards internacionals de qualitat, que garanteixen l’obtenció per part de Leather Química de la certificació ISO 9001:2015.

Disposen de laboratoris d’aplicació i desenvolupament, la qual cosa els permet oferir la possibilitat de fabricar els seus propis productes, conjuntament amb una completa assistència tècnica per personal especialitzat.

L’empresa fa molts anys que inverteix en I+D+i amb el propòsit d’un enfocament integral dels processos basat en la sostenibilitat. Fruit d’aquesta estratègia, va presentar l’any passat la gamma de productes Leathertech, una tecnologia específica per a la indústria del cuir.

Tots els productes Leathertech estan pensats per donar solucions innovadores a les adoberies. L’objectiu és revaloritzar la pell, producte natural i sostenible per definició, invertint en processos més sostenibles, basats en l’economia circular, per a l’obtenció de cuirs més biodegradables i respectuosos amb el medi ambient.

Leather Química són pioners en implementar un procés d’estabilització versàtil de la pell, el sistema ER, que permet reduir residus i revaloritzar el cuir abans de l’adobament.

En ribera treballen per minimitzar l’ús de químics, mitjançant alternatives d’adobament, posant especial atenció a la biodegradabilitat.

Leather Química posa a disposició del sector de la pell tot un equip especialitzat per treballar junts en nous projectes que puguin millorar la visió i el futur de la pell en benefici de la sostenibilitat i la societat: https://leatherquimica.com/

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.