Més de 200 empreses catalanes s’han adherit al “Manifest per una Economia amb Propòsit” que promouen les principals organitzacions empresarials del país, amb el lideratge de Respon.cat i la complicitat de la Cambra de Comerç.

El manifest fa una crida al món empresarial per avançar en el desenvolupament actiu i compromès de la responsabilitat de les empreses envers la societat, amb un propòsit de triple impacte, econòmic, social i ambiental. També pretén mostrar públicament com les empreses són motor de canvi des d’uns valors de compromís i creant valor compartit.

Leather Cluster Barcelona s’ha sumat a les principals organitzacions empresarials, que han promogut el manifest sota l’impuls de Respon.cat: la Cambra de Comerç de Barcelona, el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, Foment del Treball, Pimec, CECOT, FemCat, la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), el Col·legi d’Economistes, ASCEF, FEGP, La Unió, el Grup Impuls per Girona, la Fundació Gresol i moltes altres.

Respon.cat, iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya, és una associació que agrupa més d’un centenar d’empreses de sectors i dimensions molt diverses compromeses amb el progrés de la seva Responsabilitat Social Corporativa i fer de Catalunya un territori socialment responsable.

Més enllà del manifest, la col·laboració de Leather Cluster Barcelona i Respon.cat ve de lluny, ja que l’organisme empresarial de referència en Responsabilitat Social Empresarial (RSE) a Catalunya, va celebrar l’abril de 2022 a l’Adoberia Bella, seu del clúster, la sessió d’avaluació del programa RSE.Pime, un espai on les pimes catalanes es troben per guanyar competitivitat enfortint la seva responsabilitat social.

Aprofitant el fòrum de responsabilitat social del programa RSE.Pime, Jordi Vidal, director executiu de Leather Cluster Barcelona va aprofundir en el concepte de Valor compartit (Shared Value), política empresarial que també impulsa Acció a l’ecosistema de clústers. Aquest terme engloba les polítiques i pràctiques operatives que milloren la competitivitat d’una empresa a l’hora que, simultàniament, fomenten la millora de les condicions sòcio-econòmiques de l’entorn on operen. En aquest sentit, Jordi Vidal va reivindicar la depuradora dels adobers d’Igualada, Igualadina de Depuració i Recuperació SL, com a precedent i exemple de valor compartit.

La depuradora d’Igualadina de Depuració i Recuperació (IDR), a més de ser una actuació exemplar de l’avantatge de formar part d’un clúster, és pionera en la integració de valor compartit, un projecte empresarial que té un impacte positiu a la societat i que promou un equilibri entre la competitivitat empresarial i la millora social i ambiental, contribuïnt a construir una economia més justa, verda i equitativa.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.