La pell dels animals és molt complexa, de naturalesa proteica, heterogènia i d’extrema irregularitat. La qualitat de la pell ve condicionada per diversos factors que han pogut afectar durant la vida de l’animal i que poden derivar en algun tipus d’imperfecció o defecte: paràsits, rascades, cicatrius, marques, etc. D’altra banda, durant el procés d’adobament de la pell, també es pot produir alguna irregularitat que afecti a la qualitat de la pell.

Amb el propòsit d’aportar coneixement a la indústria de la pell sobre aquest àmbit, Leather Cluster Barcelona ha estat treballant durant molts mesos per desenvolupar un catàleg exhaustiu que serveixi com a eina valuosa als professionals del sector, per identificar els tipus d’imperfeccions o defectes que pugui tenir la pell.

Aquest projecte ha rebut finançament d’ACCIÓ, l’agència pública per a la competitivitat de l’empresa catalana adscrita al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels ajuts d’iniciatives de reforç de la competitivitat per a agents dinamitzadors de clústers.

El diccionari que presenta Leather Cluster Barcelona, conté una recopilació de les principals imperfeccions i defectes identificats en la pell. Concretament, s’han caracteritzat fins a 24 tipus d’imperfeccions diferents.

El document inclou, la relació d’imperfeccions (nom i característiques clau), la codificació, imatge de la pell de referència associada al defecte (identificant les zones de presència del defecte) i exemples detallats de cada un. Descriptivament, cada fitxa comprèn informació sobre la zona (identificació de la ubicació principal on es sol localitzar el defecte), un apartat d’observacions amb aclariments, explicacions i detall associat a la imperfecció o defecte, la dificultat de detecció (mesura qualitativa del grau de dificultat que té detectar aquest defecte per l’especialista), l’Impacte del defecte en la producció (indica la severitat del defecte sobre el producte acabat i la freqüència (estimació de com de sovint és present el defecte: 1 de cada 5 pells, 1 de cada 10, 1 de cada 50 o 1 de cada 100).

En aquest enllaç us podeu descarregar sencer el diccionari d’imperfeccions naturals de la pell de Leather Cluster Barcelona.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.