Leather Cluster Barcelona protagonista de les Experiències Sostenibles

Experiències Sostenibles Espai Guasch - Barcelona Leather ClusterDijous passat 17 de juny, el clúster va participar en la primera jornada del cicle d’Experiències Sostenibles de l’Espai Guasch de Capellades.

Les Experiències Sostenibles neixen fruit de la inquietud i preocupació generalitzada pel medi ambient i la sostenibilitat. És un projecte integrador i obert que vol convertir-se en un espai de reflexió i debat per a sensibilitzar i promoure accions i projectes de sostenibilitat.

En consonància amb les demandes de la societat, Experiències Sostenibles vol augmentar la consciència mediambiental i ecològica, donant veu i amplificant el missatge d’aquelles pràctiques que afecten de manera directa i positiva al medi ambient: des de projectes empresarials sostenibles, iniciatives per a contribuir a cuidar la natura o accions per donar resposta a les preocupacions ecològiques entorn el consum.

Moderades per Benet Iñigo, cap de societat dels informatius de RAC1, Experiències Sostenibles constarà de diferents jornades participatives en les quals 2 o 3 persones convidades presentaran iniciatives i projectes al voltant de la sostenibilitat, la natura i el medi ambient, que puguin servir d’exemple i inspiració tant per la comunitat com pel teixit empresarial.

Experiències Sostenibles Espai Guasch - Barcelona Leather ClusterAquesta primera trobada, en la que es van congregar més de 40 persones, va girar entorn de la sostenibilitat i el residu zero, i va comptar amb la presència com a ponents de Pablo Osorno de SEIC SL, enginyeria especialitzada en matèria mediambiental que ha desenvolupat diferents projectes de residu zero per a la indústria del paper i de Jordi Vidal, director executiu de Leather Cluster Barcelona.

En l’exposició inicial, Pablo Osorno va presentar una iniciativa sobre el residu de paper, i en Jordi Vidal va exposar diferents exemples de transformació de residus en recursos en els quals està treballant Leather Cluster Barcelona.

Durant la intervenció dels ponents es va destacar que ens trobem en un moment de canvi de paradigma en el que cal una mirada positiva: els rebutjos d’un sector poden ser la matèria primera d’un altre. Els residus d’un procés productiu poden tenir una segona vida útil, valoritzant-se en matèries primeres per altres indústries o processos.