Des del mes d’abril de 2022 que es va presentar a la seu d’ACCIÓ, el clúster està treballant en el projecte de Detecció de necessitats formatives del mercat de treball i millora de la planificació de la formació que promou l’Administració Pública a Catalunya, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb el finançament de la Unió Europea – NextGenerationUE.

L’objectiu del projecte és articular un model de detecció de necessitats formatives, contrastat directament amb els clústers i les empreses que els integren, que contribueixi a la planificació de l’oferta formativa que promou l’Administració Pública a Catalunya. Aquest procés ha de contribuir a millorar l’ajust entre les necessitats actuals i futures de les empreses amb l’oferta pública de formació professional per l’ocupació.

Aquest 19 de gener, en una jornada organitzada per ACCIÓ i el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) amb la participació dels clústers integrants del programa Catalunya Clústers, s’ha fet un repàs de l’estat del projecte, de les noves necessitats formatives ja detectades, de les fites ja aconseguides i s’han definit les properes passes a realitzar.

En la sessió ha fet una presentació Jordi Vidal. El director executiu de Leather Cluster Barcelona ha començat la seva intervenció amb l’exposició del projecte previ de detecció de necessitats formatives que Leather Cluster ja havia treballat. En concret, es tracta del Skills4Smart TCLF Industries 2030 Blueprint, finançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea i liderat a casa nostra per A3 Leather Innovation Center – UdL. En aquest projecte focalitzat en els VETs (Vocational Education and Training) per resoldre el desajustament d’habilitats (skills gap) i la necessitat de millora d’aquestes (upskilling and reskilling), ja van participar empreses i agents de la cadena de valor de la indústria de la pell i es va materialitzar amb el llançament dels cursos MOOC.

A continuació Jordi Vidal ha detallat el gran treball que s’ha fet fins ara des del clúster en el marc del projecte ACCIÓ Talent SOC, amb un complet anàlisi de la demanda per a la detecció de necessitats formatives en el que han participat diferents agents del sector de la pell, com A3 Leather Innovation Center, l’escola municipal d’art i disseny La Gaspar d’Igualada, l’Acexpiel, o la mestra artesana Sandra Quílez, entre d’altres.

Aquesta investigació de la demanda, juntament amb la identificació del públic objectiu, que va des dels dissenyadors i artesans en pell fins als professionals de les empreses que formen part de la cadena de valor de la indústria de la pell, ha permès a Leather Cluster Barcelona fer una proposta de quatre cursos de formació diferents. Cursos compactes, d’una banda de coneixement general del sector pell i d’altra sobre artesania,  amb una important part pràctica, proposats a partir de la detecció de necessitats formatives del sector de la pell.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.