La 1ª trobada de foment de la cocreació entre l’empresa innovadora i l’alta artesania

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) ha organitzat la primera edició de Crafts2B: una nova plataforma de networking comercial per connectar l’oferta amb la demanda, generar sinergies i intercanviar coneixement entre el sector empresarial i artesanal. La jornada ha tingut lloc el 10 d’octubre a l’espai Roca Barcelona Gallery de Barcelona.

La iniciativa, amb vocació empresarial, té com a principal objectiu obrir un nou canal per al foment de la cocreació entre empreses innovadores i alta artesania. En aquest sentit, vol posar en contacte les mestres artesanes i mestres artesans amb empreses susceptibles d’incorporar l’artesania en la seva proposta de valor.

De la mateixa manera, fomentar l’aplicació de les tècniques i coneixement dels grans mestres artesans a empreses que persegueixin l’excel·lència en els seus productes i marques.

Crafts2B és, sobretot, un espai de comunicació i intercanvi de coneixement. Amb aquesta finalitat ha acollit diferents espais de networking estructurats d’acord amb els interessos comercials, sectors empresarials i oficis per tal d’establir contactes entre les empreses participants.

Aquesta jornada també ha comptat amb dues taules rodones. La primera, per debatre els factors per a la introducció de l’alta artesania en l’ecosistema empresarial i industrial, i una segona sota el títol de “L’aportació de valor de l’artesanat i la seva projecció en l’àmbit professional i empresarial. Models de negoci”.

Leather Cluster Barcelona ha col·laborat durant l’inici d’aquest projecte contribuint, entre altres, a identificar artesans de referència en pell, i ha participat en aquesta primera trobada empresarial per generar oportunitats de negoci i ampliar el mercat del sector artesanal català.

Durant la jornada s’ha emès una bonica peça audiovisual, “20 històries de cocreació entre artesania i marques”, amb protagonisme de dues empreses artesanes associades a Leather Cluster Barcelona: Aldonondo y Fdez i Nquart Leather: https://www.youtube.com/watch?v=YI7n6rNsgPU&ab_channel=Empresacat

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.