Leather Cluster Barcelona
participa al congrés anual d’AQEIC

AQEIC, la Asociación Química Española de la Industria del Cuero, està celebrant el seu 66è congrés anual aquest dies a Igualada. La trobada té lloc a l’Adoberia Bella, seu de Leather Cluster Barcelona i reuneix més de 50 professionals del sector químic i cadena de valor de la indústria de la pell.

AQEIC va ser constituïda amb l’objectiu de promoure, difondre i millorar els sistemes tècnics de fabricació i producció de la indústria adobera a Espanya, contribuint a la innovació del sector. Des de la seva fundació ha anat agrupant diferents generacions del col·lectiu de tècnics químics i professionals de la indústria adobera de l’estat. És membre de la Unió Internacional de Societats de Químics i Tècnics de la Indústria del Cuir (IULTCS) i manté contactes continuats amb les associacions de les mateixes característiques d’altres països.

Durant les dues jornades del congrés, s’exposaran un total de 17 ponències amb les últimes novetats i tendències del sector químic especialitzat en pell, amb la presentació d’informes i projectes que tenen la sostenibilitat dels processos productius i la biodegradabilitat de la pell com a eixos principals. Destaca la presència de l’equip investigador i experts en diferents branques cientificotecnològiques d’A3 Leather Innovation Center, protagonitzant un bon nombre de conferències, així com la intervenció d’altres socis de Leather Cluster Barcelona com Quimser i Curtidos Badia.

Jordi Vidal, director executiu de Leather Cluster Barcelona, ha impartit una conferència en aquest 66è Congrés d’AQEIC per presentar els resultats i conclusions del projecte sobre la percepció de la imatge de la indústria de la pell i els seus productes, que durant mesos, Leather Cluster Barcelona amb el suport d’Acció (Departament d’Empresa i Coneixement), va treballar de la mà d’una de les empreses de referència internacional en l’àmbit de la comunicació i l’estratègia: Ogilvy. A la ponència, Jordi Vidal també ha compartit missatges clau, relat, pilars de contingut i canals per posar en valor la pell com a referent d’economia circular i moda sostenible.

L’objecte d’aquesta conferència en el congrés d’Aqeic, s’emmarca dins de l’estratègia de Leather Cluster Barcelona de compartir el coneixement, teixir col·laboracions i generar sinergies per fer front al gran repte comunicatiu d’arribar a la població en general i al consumidor en particular per tal de posar en qüestió percepcions sovint esbiaixades com a conseqüència de campanyes que activistes i sectors fan contra la pell per defensar els seus interessos. Una estratègia de taca d’oli amb l’objectiu de comunicar al món, treballant des de l’acció local a la global, per contactar i arribar a tots els públics.

En aquesta direcció, el clúster ha portat a terme els darrers mesos reunions i projectes col·laboratius sobre la comunicació i altres àmbits com el benestar animal, la sostenibilitat, l’economia circular o la moda sostenible, amb organismes i associacions estatals i internacionals de la indústria de la pell, com Cotance (The Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community), l’Acexpiel (Asociación Española de Curtido), Anafric (associació d’àmbit estatal que defensa els interessos de les empreses del sector ramader i carni) i Leather Naturally (associació internacional per a la difusió i promoció de la pell), o més recentment amb Leather & Hides Council of America.