El nou portal amplifica el missatge de la pell com a referent d’Economia Circular i Moda Sostenible

El clúster acaba de llançar un nou web orientat al públic general i al consumidor final amb un relat i proposta de valor per acostar els articles fets amb pell a la societat. L’objectiu és compartir missatges clau i pilars de contingut per posar en valor la pell i trencar estereotips erronis que part de la societat percep sobre la pell i la seva indústria. El nou portal mostra argumentacions, dades i imatges sobre el sector de la pell per contribuir a aportar informació per fer reflexionar a un consumidor cada vegada més conscient amb els seus actes de consum, però cada vegada també amb informació menys contrastada fruit del cleanwashing.

Leather Cluster Barcelona ha apostat per un web amb un disseny molt visual amb una estructura de navegació senzilla i dinàmica que facilita l’experiència a tots els usuaris. Amb un aspecte molt modern, s’ha dedicat especial atenció a potenciar continguts rellevants sobre els articles de pell, a través d’un menú principal que presenta en cinc apartats: l’origen de la pell, moda sostenible, artesania, economia circular i biodegradabilitat. Amb una imatge atractiva, el nou web dinamitza els continguts de manera transversal en un viatge divulgatiu per mostrar la pell com a subproducte de la indústria alimentària que reciclem i reutilitzem en articles útils a la societat i com a alternativa natural per a limitar els impactes climàtics dels materials de consum, especialment en comparació amb els materials sintètics que volen imitar la pell fets a partir de plàstics.

El nou web, www.leather.barcelona, amb disseny responsive per facilitar-hi l’accés des de dispositius mòbils, s’ha plantejat perquè es puguin publicar de manera periòdica mitjançant un blog, càpsules informatives per a posicionar la pell com a exemple d’Economia Circular i Moda Sostenible.

El portal web s’ha pogut desenvolupar gràcies a la línia IRC d’ajuts d’ACCIÓ als clústers destinada al reforç de la competitivitat.

Un espai web com a eina de comunicació per arribar al consumidor final, va ser una de les recomanacions del projecte de consultoria estratègica sobre la percepció de la imatge de la indústria de la pell i els seus productes, que Leather Cluster Barcelona va realitzar durant molts mesos del 2019 i 2020, de la mà d’una de les empreses de referència internacional en l’àmbit de la comunicació i l’estratègia: Ogilvy, projecte que també va rebre el suport d’Acció.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.