El projecte ha despertat molt d’interès i en la sessió inicial van participar més de 40 socis del clúster

Leather Cluster Barcelona, ha començat aquest mes de novembre, un nou projecte de valor compartit i sostenibilitat corporativa, impulsat i finançat per ACCIÓ i coordinat per l’especialista R4S Group.

ACCIÓ promou la generació de valor compartit en el teixit empresarial català com a eix de millora de la competitivitat. És una iniciativa pionera i és per això que el projecte està 100% finançat per ACCIÓ.

Roots for Sustainability (R4S), és una agència d’impacte positiu que dissenya, implementa i avalua projectes de transformació per a empreses, entitats sense ànim de lucre i governs als camps de la sostenibilitat organitzativa i els negocis inclusius. El propòsit de R4S és activar organitzacions d’impacte positiu per aconseguir una economia global sostenible: inclusiva, pròspera i equitativa, i en harmonia amb el medi ambient. R4S és la fundadora del moviment B Corp a Espanya.

El valor compartit es defineix com el conjunt de polítiques i pràctiques que milloren la competitivitat de les empreses alhora que milloren les condicions socials i mediambientals a les regions on operen.

El conjunt del projecte busca complir amb tres objectius principals:

Reflexionar sobre el valor compartit com a element estratègic: sensibilitzar i formar als socis i les associades de Leather Cluster Barcelona sobre l’estratègia de generació de valor compartit, la seva integració en l’estratègia empresarial i del propi sector, i els objectius i mètodes de generació de valor compartit.

Identificar i prioritzar oportunitats de mercat de generació de valor compartit: identificar, investigar i prioritzar oportunitats de negoci de generació de valor compartit transformables en projectes concrets i executables a mig/llarg termini, donant resposta als reptes estratègics de les empreses del sector de la pell.

Capacitació en l’avaluació dels resultats socials i mediambientals de l’organització: introduir i capacitar als socis i les associades del clúster en la mesura dels resultats socials i mediambientals de l’organització, així com en la posterior identificació d’àrees de millora, a través de la integració i aplicació de l’estàndard B Corp (la BIA).

La iniciativa ha tingut una gran acceptació i més de 40 associats de Leather Cluster Barcelona van assistir a la sessió inicial i una bona part d’ells han mostrat interès a participar en les següents etapes del projecte.

Leather Cluster Barcelona vol aprofundir en el concepte de valor compartit (Shared Value), impulsat per ACCIÓ a l’ecosistema de clústers. Precisament ACCIÓ en algunes presentacions sobre aquest tema, cita a la depuradora dels adobers d’Igualada, Igualadina de Depuració i Recuperació SL, com a precedent i exemple de valor compartit, per l’impacte econòmic, social i ambiental, infraestructura que ha contribuït a la continuïtat de les empreses, la preservació dels llocs de treball i la millora ambiental.

La depuradora d’Igualadina de Depuració i Recuperació (IDR), a més de ser una actuació exemplar de l’avantatge de formar part d’un clúster, és pionera en la integració de valor compartit, un projecte empresarial que té un impacte positiu a la societat i que promou un equilibri entre la competitivitat empresarial i la millora social i ambiental, contribuint a construir una economia més justa, verda i equitativa.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.