Leather Cluster Barcelona es suma al Dia Mundial de l’Agricultura i reivindica el paper clau del món rural per la sostenibilitat del territori

Cada 9 de setembre es celebra el Dia Mundial de l’Agricultura, com un tribut a les persones que dediquen la seva vida a treballar la terra amb la finalitat de produir aliments de la millor qualitat.

Dia mundial agriculturaUna data que ha de servir per a recordar que la producció d’aliments és l’activitat humana més antiga i essencial de totes i que l’agricultura i la ramaderia són sectors econòmics imprescindibles per al desenvolupament de tots els països i per assegurar la sostenibilitat dels seus territoris.

Aquesta efemèride és també una molt bona oportunitat per enaltir la incansable tasca dels agricultors i ramaders, un col·lectiu indispensable per a garantir l’alimentació de la població.

En aquest dia Mundial de l’Agricultura, Leather Cluster Barcelona vol convidar a una reflexió col·lectiva sobre la importància del món rural per a la sostenibilitat del territori.

Durant les darreres dècades, l’abandonament d’activitats agrícoles tradicionals, com els cultius i el pasturatge, s’ha traduït en un augment de la superfície forestal. El que abans eren camps agrícoles s’han transformat en boscos i aquest creixement de la massa forestal, s’ha convertit en un gran risc a l’hora de controlar i prevenir els incendis, els quals també generen impacte en la petjada de carboni i en el canvi climàtic.

Cal protegir l’economia del món rural per tal d’evitar el seu abandonament. Necessitem donar suport als pagesos i ramaders perquè tinguin unes condicions dignes per treballar els camps i pasturar els ramats perquè els camps de conreu són tallafocs naturals i les pastures disminueixen el poder destructiu del foc.