Leather Cluster Barcelona es suma a la celebració del Dia Mundial del Reciclatge i reivindica la pell com a exemple d’Economia Circular

La pell és un residu reciclat en un article de consum que pot durar tota la vida

Avui, 17 de maig, es celebra el Dia Mundial del Reciclatge, una data designada per la UNESCO per a conscienciar sobre la importància que té per a protegir el medi ambient, reduir, reutilitzar i reciclar.

Aquesta efemèride és una molt bona oportunitat per recordar que la pell és un residu dels animals que ens mengem. La indústria de la pell recupera i recicla aquest residu del sector de l’alimentació perquè es pugui reutilitzar com a nova matèria primera. El procés d’adobament dóna una segona vida a les pells dels animals i les revalora en productes útils a la societat.

El Dia Mundial del Reciclatge és un esdeveniment que convida també a la reflexió sobre el sistema de producció i consum actual. Quan reciclem, contribuïm a la millora del medi ambient reduint l’ús que fem dels recursos naturals i allargant la vida útil dels materials. La indústria de la pell contribueix al consum responsable i sostenible, revalorant un residu per produir béns de consum duradors, un article de pell pot durar tota la vida.

En aquest dia Mundial del Reciclatge, Leather Cluster Barcelona reafirma el seu compromís amb l’ús sostenible dels recursos naturals, el mínim impacte ambiental en la producció i la gestió eficient dels residus que genera el sector de la pell.

En aquesta direcció, des del clúster, a través de la seva comissió de treball d’Economia Circular, s’estan duent a terme projectes estratègics transversals amb tots els agents de la cadena de valor de la indústria de la pell per a optimitzar la valorització dels subproductes i residus, i la recirculació de les aigües residuals.

En el procés de transformació de la pell de l’animal, es generen residus que avui es revaloren perquè puguin ser tractats com a recursos i esdevinguin matèria primera per a l’elaboració de nous productes per a cobrir un altre tipus de necessitats de diferents sectors. De la recuperació de les carnasses i el serratge, s’obtenen coles, col·lagen, gelatina i hidrolitzat de proteïna que es destinen principalment al sector de l’alimentació i la indústria farmacèutica, però també tenen aplicacions en les indústries cosmètica i fotogràfica.

Recentment, amb l’empresa de fertilitzants Labin i el suport de la Unió Empresarial de l’Anoia, el clúster ha desenvolupat amb èxit un projecte d’Economia Circular per a la recuperació del pèl d’origen boví obtingut durant el procés d’adobat de la pell, revalorant-lo com a bio fertilitzant per al sector agrícola.

Actualment, entre d’altres, s’està treballant perquè els fangs que es generen durant el procés de tractament d’aigües puguin esdevenir un recurs, obtenint mitjançant processos biotecnològics, bioplàstics biodegradables.

 

Sobre Leather Cluster Barcelona

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català.

Compromesos amb la moda sostenible, l’economia circular i el valor compartit, Leather Cluster Barcelona engloba 50 empreses i agents amb una facturació agregada de més de 350 milions d’euros, des de la ramaderia i la indústria alimentària, adoberies, universitat i recerca, fins a la química, la sostenibilitat, el disseny, la manufactura en pell i la moda.