Dijous 3 de novembre el clúster va organitzar una jornada formativa a l’Adoberia Bella, dirigida exclusivament a dissenyadors i artesans de complements i accessoris de pell.

Leather Cluster Barcelona a través de la formació vol aportar valor a les persones que treballen en el disseny i en la creació artesanal d’articles de pell, reivindicant  el potencial de l’artesania i donant visibilitat al considerable teixit de dissenyadors i artesans en pell que hi ha al nostre país.

El de la pell és considerat un sector artesanal i tradicional, tal com es va posar de manifest al projecte de consultoria estratègica sobre la percepció de la imatge de la indústria de la pell i els seus productes, que Leather Cluster Barcelona va desenvolupar gràcies a la línia IRC d’ajuts d’Acció als clústers, durant molts mesos del 2019 i 2020, de la mà d’una de les empreses de referència internacional en l’àmbit de la comunicació i l’estratègia: Ogilvy.

Posar en valor l’ofici des del vessant més artesà, tradicional i innovador, reforça allò en que el sector de la pell és ben valorat per la societat, posant l’accent en la proximitat i la història de la indústria.

La jornada formativa tenia per objectiu entrar a conèixer el comportament de la pell segons la seva naturalesa i la seva aplicació en l’artesania i el disseny com a material original de l’Economia Circular. Es van impartir coneixements sobre l’estructura, processos, i propietats de la pell i també sobre les aplicacions i l’adaptació de la pell en el disseny i en la creació d’articles de pell.

La formació, que va despertar molt d’interès, va comptar amb la participació de diferents artesanes i artesans que treballen la pell en els seus processos creatius per l’elaboració de diferents complements i articles:

  • Mireia Rius
  • CDream Leathers
  • Nubuckcuir Leather bags
  • MUN BCN Leather craft
  • Evegé Leather
  • Pell a la Pell

La majoria d’aquests professionals s’han format en el coneixement i la manipulació del cuir i en la seva aplicació, cursant el cicle formatiu de grau mitjà d’Artesania de Complements de Cuir a La Gaspar d’Igualada. Aquest fet i el creixent interès dels joves en treballar en oficis artesans, en un context en el qual el consum de proximitat és una de les grans tendències dels consumidors, constata la necessitat que té el sector de la pell català de fer un pas endavant en formació amb la implantació d’un grau superior de disseny en tècniques escultòriques en pell a l’escola d’art i disseny, La Gaspar d’Igualada.

Complementar l’oferta formativa de La Gaspar amb un Grau Superior de Disseny en tècniques escultòriques en pell capacitaria a molts joves a seguir els estudis de grau mitjà i incorporar-se al grau superior, a atraure alumnes procedents d’altres estudis universitaris, per exercir la seva activitat professional tant en l’àmbit de l’emprenedoria com a desenvolupar-se professionalment en grans empreses relacionades amb la confecció d’articles de pell.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.