Aquesta iniciativa global té l’objectiu de crear consciència a la població sobre els atributs positius de la pell

Per tercer any consecutiu, els organismes internacionals del sector de la pell, Leather Working Group (LWG) i Leather Naturally (LN), han promogut conjuntament la celebració del Dia Mundial de la Pell.

El Dia Mundial de la Pell que es celebra el 26 d’abril, és una campanya global que té el propòsit de conscienciar a la societat sobre els beneficis de la pell.

El tema central en aquesta tercera edició de 2024, és la reparació, reutilització i aprofitament, emfatitzant les qualitats duradores, reparables i versàtils de la pell que la converteixen en el material ideal per a una societat circular.

La pell i la seva indústria promouen pràctiques ambientals molt sostenibles. D’una banda, l’aprofitament i el reciclatge dels subproductes del procés de la pell i la seva valorització i reutilització en nous productes, de l’altra, la llarga vida útil dels articles de pell, contribueixen a reduir l’impacte ambiental.

Leather Cluster Barcelona dóna suport a la iniciativa i es suma a la celebració del Dia Mundial de la Pell, tot reivindicant la pell com a referent de l’economia circular i exemple de moda sostenible.

La pell és un subproducte, conseqüència del consum de carn, font principal de proteïna per més del 90% de la població d’arreu del món. La indústria de la pell recupera i recicla aquest subproducte perquè no esdevingui un residu i el revalora en productes elegants, nobles i útils a la societat. Cada any, es produeixen a nivell mundial 24.000 milions de metres quadrats de pell, l’equivalent a tres quartes parts de la superfície de Catalunya. Aquesta pell es destina a la fabricació de diversos articles com bosses de mà, carteres, moneders, cinturons, calçat i peces de vestir, que en absència d’aquest aprofitament, serien majoritàriament produïts amb materials plàstics, molt menys sostenibles.

El sector de la pell contribueix al consum responsable i sostenible, revalorant un residu per produir bens de consum duradors: un article de pell pot durar tota la vida. En aquest sentit, la pell és un material atemporal que es pot usar durant molts anys, és per tant, un bé que contribueix a la reducció del consumisme, tot aportant elegància i estil. La pell es contraposa al fast fashion, la moda d’usar i tirar, de la qual darrerament es comença a posar de manifest els seus enormes impactes ambientals. A més, quan arriba al final de la seva vida útil, la pell es destaca per tenir un grau de biodegradabilitat i compostabilitat significativament superior en comparació amb la majoria de les alternatives, alineant-se així amb els principis de la moda sostenible i el consum responsable.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.