Divendres 21 de juny, el clúster ha celebrat a l’Adoberia Bella, l’Assemblea General Ordinària 2024 amb una bona assistència d’associats vinguts de diferents indrets de Catalunya.

Presidida pel seu president, Bernat Vilarrubias, i conduïda per Mònica Santamans, project manager amb l’acompanyament de Jordi Vidal, director executiu del clúster, a l’assemblea s’ha repassat l’extensa agenda d’activitats duta a terme durant el 2023.

De la mateixa manera, s’han recordat els diferents projectes desenvolupats dins de cada una de les línies estratègiques d’actuació de Leather Cluster Barcelona: economia circular, sostenibilitat, talent, innovació, bones pràctiques (entre altres benestar animal i traçabilitat), i comunicació, sobre la base del valor compartit.

En aquest punt cal remarcar la participació activa dels socis que han pres part aportant les seves experiències en els diferents projectes en els quals participen.

La direcció del clúster ha volgut destacar en aquesta assemblea, la intensitat de la cooperació estratègica amb agents de la cadena de valor que es concreta en el desenvolupament d’activitats i projectes. La col·laboració en clau clúster amb agents com La Gaspar, IDR, A3 Leather Innovation Center UdL o el Museu de la Pell d’Igualada, entre d’altres, dinamitza el pla d’actuacions i contribueix decisivament a què Leather Cluster Barcelona aconsegueixi els seus objectius estratègics.

A continuació s’ha presentat l’informe econòmic, procedint després a aprovar-ne la seva gestió així com els comptes de l’exercici 2023. També s’han aprovat les actuacions i els projectes previstos pel 2024 i el pressupost anual.

Pel que fa als projectes, aquest 2024, Leather Cluster Barcelona continua amb una focalització estratègica amb l’objectiu d’aportar una proposta de valor diferencial als seus socis.

En l’àrea estratègica d’economia circular, per exemple, la visió del clúster és liderar l’adopció de la maximització de l’economia circular en la gestió de residus i subproductes. L’objectiu és obtenir matèries primeres secundàries d’alt valor afegit, evitant l’ús d’abocadors a mitjà termini.

En aquest sentit, aquest any el clúster continua treballant en macroprojectes com el Re-Genera (ReGrasPro) i Corium i el de ReBioenergia (biodegradabilitat- compostabilitat).

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català en el marc de les polítiques del Valor Compartit. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.