Dimarts 27 de juny, el clúster ha celebrat l’Assemblea General Ordinària 2023. Presidida pel seu president, Bernat Vilarrubias, i conduïda per Jordi Vidal, director executiu del clúster i Mònica Santamans, project manager, a l’assemblea s’han repassat les activitats i els projectes duts a terme durant el 2022.

Pel que fa a les activitats, s’han repassat entre d’altres, l’adhesió de Leather Cluster Barcelona al “Pact for Skills“ per a les indústries europees del tèxtil, roba, el cuir i el calçat, la jornada sobre la biodegradabilitat de la pell a l’Adoberia Bella, l’organització conjuntament amb el Clúster de la Bioenergia de Catalunya (CBC) d’una jornada al voltant de l’energia i la sostenibilitat, el treball de networking amb organismes internacionals de la indústria de la pell com Leather Working Group i Leather Naturally per donar suport al Dia Mundial de la Pell i al Leather Manifesto amb motiu de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, la celebració a la seu del clúster de la sessió d’avaluació del programa RSE.Pime de Respon.cat, la presentació de l’informe elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona sobre l’impacte socioeconòmic del sector de la pell a Catalunya, la visita a Ubrique d’una delegació igualadina de la mà de Leather Cluster Barcelona per teixir aliances formatives i estudiar sinergies, la participació del clúster al REC.0 Experimental Stores, la jornada de creativitat i sostenibilitat d’ACCIÓ en el marc dels Districts of Creativity, o l’organització dels “Diàlegs sobre la pell” per a presentar iniciatives per a la projecció de la imatge i la comunicació del sector de la pell.

D’altra banda, pel que fa als projectes, s’han subratllat la col·laboració de Leather Cluster Barcelona en el màster internacional Erasmus Mundus en Tecnologia Innovadora de la Pell, que compta amb una preinscripció de més de 40 alumnes de 15 nacionalitats diferents; la presentació de Re-Genera, un projecte global d’Economia Circular pel sector de la pell, i ara per ara enfocat a la valorització de les carnasses; els resultats positius de la primera fase del projecte “Visió i Intel·ligència Artificial pel classificat de pells”; el projecte per la posada en marxa d’una planta pilot per regenerar i donar una segona vida a les aigües depurades a IDR; i les millores ambientals molt rellevants sorgides del projecte de recerca INNPELL.

A continuació s’ha presentat l’informe econòmic, procedint després a aprovar-ne la seva gestió així com els comptes de l’exercici 2022. També s’han aprovat les actuacions i els projectes previstos pel 2023, amb el corresponent pressupost anual, així com les línies mestres del pla estratègic: economia circular, sostenibilitat, talent, innovació, bones pràctiques (entre altres benestar animal i  traçabilitat), i comunicació, sobre la base del valor compartit.

En aquesta assemblea s’ha posat de manifest la consolidació de Leather Cluster Barcelona com ecosistema de cooperació empresarial per afrontar conjuntament el futur i explorar oportunitats estratègiques pel sector de la pell. En aquest sentit, el clúster està optimitzant la dinamització de les col·laboracions i les sinergies entre els diferents agents que en formen part com ANAFRIC, A3 Leather Innovation Center del Campus Universitari Igualada-UdL, La Gaspar – Escola de Disseny i Art, el Museu de la Pell d’Igualada o la depuradora IDR.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.