Leather Cluster Barcelona celebra l’Assemblea General Ordinària 2022

Aquest 29 de juny, el clúster ha celebrat l’Assemblea General Ordinària 2022 just després de la celebració de la Jornada de presentació de resultats de Re-Genera, el projecte global d’Economia Circular sobre la valorització de subproductes de la pell.

A l’assemblea, s’han repassat les activitats i els projectes duts a terme durant el 2021.

Pel que fa a les activitats i accions del 2021, s’han recordat entre d’altres, la renovació de Leather Cluster Barcelona com a clúster dins del Programa Catalunya Clústers d’Acció (l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya), la organització de jornades com la presentació d’Aqeic Leather Audit, els webinars sobre els fons de recuperació europeus Next Generation, o sobre la proposta innovadora en formació online del programa europeu Smart4Skills, el MOOC, la presència del clúster a la fira de la Universitat de Lleida UdL de Treball, la adhesió del clúster al Leather Manifesto de Leather Naturally i el suport als dies mundials del Reciclatge i l’Agricultura, la presentació i implementació del pla de comunicació de Leather Cluster Barcelona o el viatge de benchmarking de Leather Cluster Barcelona a Itàlia per endinsar-se en el sector de la valorització dels residus i dels recursos orgànics. També la participació del clúster en el congrés anual d’Aqeic i en diferents jornades amb l’objectiu de posar en valor la pell com a referent d’economia circular i moda sostenible, com les Experiències Sostenibles de l’Espai Guasch, les Master Talks del Centre Superior de Disseny de Moda (CSDMM) de la Universitat Politècnica de Madrid o el workshop per l’escola de disseny internacional LCI Barcelona.

D’altra banda, pel que fa als projectes s’han destacat, la posada en marxa l’estudi de viabilitat tècnica ‘Visió i Intel·ligència Artificial pel classificat de pells’, projecte coordinat per Leather Cluster Barcelona on hi participen tres empreses associades al clúster: Intarex, Picvisa i Curtidos Badia amb el suport d’ACCIÓ (Departament d’Empresa i Coneixement), la primera fase del projecte Re-Genera, centrada en un estudi exhaustiu sobre com poder optimitzar la valorització dels subproductes i residus provinents del procés de producció de tota la cadena de valor de la indústria de la pell, i l’informe sobre el impacte socioeconòmic del sector de la pell, estudi impulsat pel clúster i realitzat pel gabinet d’estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i la Universitat de Barcelona.

A continuació s’ha presentat l’informe econòmic i de gestió, procedint després a aprovar els comptes del 2021 i el pressupost pel 2022. També es van anunciar els projectes i objectius previstos pel 2022, així com les línies mestres del pla estratègic.

Els socis de manera unànime van reafirmar el seu compromís amb l’ús sostenible dels recursos naturals, el mínim impacte ambiental en la producció, i en la gestió eficient dels residus que genera el sector de la pell. En aquest sentit, s’ha definit com a prioritari que Leather Cluster Barcelona avanci en les següents etapes de Re-Genera, un gran projecte per a optimitzar la valorització dels subproductes i residus i transformar els residus en recursos que portarà al sector de la pell cap al residu zero.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.