En una jornada oberta a tots els associats adobers i especialment dirigida a les adoberies amb procés de pellam, l’empresa Igualadina de Depuració i Recuperació SL (IDR) i Leather Cluster Barcelona, van exposar l’evolució els darrers mesos del projecte de l’estació de regeneració d’aigua (ERA).

En la trobada que va tenir lloc el 30 de novembre a l’Adoberia Bella, seu de Leather Cluster Barcelona, en Bernat Vilarrubias, gerent d’IDR i president del clúster, va donar detall a les adoberies dels bons resultats obtinguts per la investigació d’A3 Leather Innovation Center del Campus Universitari Igualada-UdL sobre les aigües regenerades de la depuradora IDR i dels últims avenços en el projecte ERA.

Cal recordar, que durant el mes d’abril, després d’uns mesos de posada a punt, la planta pilot de l’ERA va iniciar la producció i ja es van entregar les primeres cubes d’aigua regenerada a les indústries adoberes d’Igualada, per fer principalment proves de laboratori.

Els assaigs realitzats amb 4 tipologies d’aigua obtingudes en diferents estadis de les  membranes d’ultrafiltració, nanofiltració i osmosi, aplicades al procés d’adob, mostren que l’aigua ultrafiltrada pot cobrir un 50% de les necessitats d’aigua amb bon resultat en qualitat i a un preu assumible.

Per tant, avui, mesos després d’intens treball i recerca, IDR focalitza els esforços en la producció d’aigua regenerada ultrafiltrada per utilitzar-la en el procés de pellam de les adoberies, a nivell laboratori i en partides industrials. Una vegada es consolidi la seva viabilitat a escala industrial, es plantejarà la construcció de la primera planta modular de 500 m3/dia, ampliable segons les necessitats del sector.

Dins de l’horitzó del Residu Zero a la indústria adobera i en un context on la creixent problemàtica en l’abastament d’aigua a Catalunya és una greu preocupació, Vilarrubias, ha subratllat la importància d’aquest projecte per donar una segona vida a les aigües depurades.

Actualment, estem patint les conseqüències del canvi climàtic, amb episodis de sequera continuats que provoquen que rius i pantans de tot el món pateixin davallades històriques. I el problema no és només que plou molt poc sinó que els aqüífers i els pous d’arreu s’estan esgotant i no es poden recarregar.

Amb aquest greu escenari, IDR i Leather Cluster Barcelona, estan desenvolupant aquest ambiciós projecte de la construcció d’una (ERA), que consisteix a tractar els efluents de la planta de depuració IDR (l’aigua de sortida de la planta ja depurada), per aconseguir un flux d’aigua ultrafiltrada i també aigua osmotitzada (aigua pràcticament pura) i un altre d’aigua salada, reutilitzables per la indústria adobera o per altres usos.

En aquest sentit, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està apostant des de fa anys per l’ús de recursos no convencionals per incrementar la garantia i la disponibilitat de l’aigua. Un d’ells, és l’aigua regenerada que s’obté a partir de l’aplicació d’un tractament addicional a l’aigua ja depurada, mitjançant instal·lacions denominades terciaris o Estacions Regeneradores d’Aigua (ERA). Aquests terciaris, mitjançant tractaments com l’osmosi inversa, l’ultrafiltració i nanofiltració, donen a l’aigua una qualitat apta per a diferents usos.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.