Leather Cluster Barcelona juntament amb altres 29 organitzacions de la pell de l’àmbit mundial, signa i dona suport al Leather Manifesto, un document presentat amb motiu de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, per posar en valor la contribució positiva dels materials naturals com la pell, per a limitar l’impacte climàtic dels materials de consum.

Aquesta conferència es celebra cada any des de 1995 i reuneix els representants dels països que han signat la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC), un tractat mediambiental internacional que aborda el canvi climàtic.

L’Organització de Nacions Unides (ONU) organitza aquesta 28 edició de 2023 de la Conferència de les Parts –més coneguda com COP– sobre el canvi climàtic, als Emirats Àrabs entre el 30 de novembre i el 12 de desembre. Dubái es convertirà així en l’epicentre mundial del diàleg sobre el canvi climàtic.

En el nou manifest, importants agents del sector de la pell a nivell mundial, entre els quals es troba Leather Cluster Barcelona, reivindiquen el cuir com una opció ideal per a un futur sostenible, ja que promou la recuperació d’un residu procedent de l’alimentació, redueix la dependència dels recursos fòssils, que constitueixen la base de la majoria d’alternatives, i fomenta la reutilització i la moda sostenible, per la durabilitat i millor biodegradabilitat dels articles confeccionats amb pell.

Alhora s’exigeix a la COP 28 una vegada més, mesures apropiades per a avaluar correctament el cicle de vida d’un producte i que es tinguin en compte tots els aspectes de la producció de qualsevol material i la promoció de productes duradors i que puguin usar-se moltes vegades, reparar-se i renovar-se, com és el cas del cuir.

Un major ús de materials naturals com el cuir crearia llocs de treball, generaria riquesa, reduiria els residus i podria ser un impulsor directe de pràctiques agrícoles més sostenibles.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.