La Generalitat acredita Leather Cluster Barcelona

Acció incorpora el clúster de la pell català al programa Catalunya Clústers

El programa Catalunya Clústers, promogut per la Generalitat a través d’ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa- ha aprovat la incorporació de Leather Cluster Barcelona.

L’any 2014 el Govern, a través d’ACCIÓ, va posar en marxa Catalunya Clústers. El programa vol implementar una política de clústers que tendeixi a l’excel·lència en línia amb les recomanacions de la Comissió Europea i l’orientació dels principals països referents en aquest àmbit. El seu objectiu és promoure l’agrupació d’empreses i entitats d’un mateix sector per impulsar la seva competitivitat, compartir recursos, generar sinergies i projectar-se internacionalment.

Paral·lelament a l’acreditació i com un dels requisits per entrar a Catalunya Clústers, l’European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), entitat referent a Europa per a l’anàlisi de la gestió dels clústers empresarials, formada per experts de 30 països, ha concedit a Leather Cluster Barcelona el Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate.

Leather Cluster Barcelona representa els interessos del sector de l’adobat de la pell català i té com a objectiu principal sumar, coordinar i dinamitzar els esforços de totes les empreses i agents de la cadena de valor de la indústria de la pell a Catalunya, per augmentar-ne la competitivitat, millorar-ne l’eficiència i impulsar el creixement del negoci conjunt.

Leather Cluster Barcelona actualment és el conjunt format per més de 40 empreses i entitats de la cadena de valor de la indústria de la pell de Catalunya, entre les quals compta amb A3 Leather Innovation Center UdL i la Universitat de la Pell com a centres que aporten investigació, innovació i formació al sector, la planta de tractament d’aigües dels adobers, planta pionera a Europa per tecnologia i coneixement, el museu de la pell i el de cal Granotes que il·lustren la història de l’activitat adobera a Catalunya des del segle XI i l’Adoberia Bella, seu del clúster i Centre Europeu d’Interpretació de la Pell de Qualitat.

El clúster de la pell català té la seva capital a Igualada, ecosistema de cooperació empresarial, educativa, científica i mediambiental, al voltant de la indústria de la pell únic al món.

Els associats de Leather Cluster Barcelona tenen una facturació agregada de més de 300 milions d’euros, donen feina a més de 1.200 treballadors i exporten més d’un 80% de la producció.

Sota la direcció de Jordi Vidal, el clúster té la intenció d’incorporar nous associats i és obert a totes les empreses i agents de la cadena de valor del sector de la pell: des del món de la ramaderia fins al de la manufactura, disseny i moda.