Durant els dies 9 i 10 d’abril, la fundació dedicada a la protecció de la naturalesa, Global Nature, ha visitat l’ecosistema de la pell del clúster.

Amb seu a Madrid, la Fundació Global Nature, és una entitat privada d’àmbit estatal i caràcter benèfic docent compromesa amb la biodiversitat, constituïda l’any 1993 i inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Els seus fins fundacionals són la conservació, protecció i ordenació del medi ambient. Els projectes que desenvolupen contribueixen al manteniment i recuperació d’hàbitats i d’espècies amenaçades, d’innovació tecnològica i de recuperació d’activitats agropecuàries tradicionals. Com a Fundació benèfica docent, els seus projectes tenen una bona part d’educació ambiental, a través de cursos, seminaris, conferències, intercanvis juvenils, camps de treball i l’edició dels treballs de recerca.

La delegació de Global Nature que ha visitat Leather Cluster Barcelona, ha estat formada per Amanda del Rio Murillo, directora técnica de la fundació i per Ana Martínez Crucis, tècnica ambiental.

Aquests dos dies, s’han mantingut reunions a la seu del clúster, l’Adoberia Bella, per intercanviar coneixement sobre els projectes de la fundació i del clúster i estudiar la col·laboració conjunta en àmbits que van des la sostenibilitat, l’economia circular, l’agricultura regenerativa o la traçabilitat.

També ha tingut lloc una trobada entre la fundació, el clúster i Vicenç Tonijuan, directiu d’un important grup d’empreses agroalimentàries associades a Leather Cluster Barcelona, dedicades a l’elaboració, preparació i comercialització de productes i subproductes carnis amb un sistema de traçabilitat que garanteix un estricte coneixement detallat del producte des que l’animal neix fins al consumidor final.

Durant la seva estada a Igualada els representants de la Fundació Global Nature han fet visites a les adoberies de Curtidos Badia, al Museu de la Pell, a A3 Leather Innovation Center del Campus Igualada UdL i a la depuradora de la indústria adobera d’Igualada, IDR, on han conegut la planta pilot per a regenerar i donar una segona vida a les aigües depurades.

D’altra banda, en Jaume Suriñach directiu de l’empresa associada al clúster Adobinve, ha fet una presentació sobre mètodes innovadors de valorització de la pell i els seus subproductes arran de la visita que va realitzar a l’ecosistema d’economia circular integral del grup JBS al Brasil centrat en l’agricultura regenerativa.

Finalment, s’ha fet una visita conjunta dels representants de Global Nature i de Leather Cluster Barcelona, a la finca de la Fundació Catalunya La Pedrera on s’està duent a terme un projecte de silvopastura al peu de la muntanya de Montserrat.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.