En una jornada organitzada dimarts 19 de desembre a l’Adoberia Bella, Leather Cluster Barcelona, juntament amb A3 Leather Innovation Center (Universitat de Lleida), han presentat SULEAP, un projecte de cooperació en formació professional entre diferents socis europeus.

Aquest projecte d’educació i desenvolupament de competències va començar el novembre del 2021 i és finançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea. Durant tots aquests mesos han treballat en aquest projecte un consorci de nou socis de països amb producció activa de cuir, entre els quals es troben Espanya, Polònia, Itàlia, Grècia i Turquia.

Amb la participació d’A3 Leather Innovation Center de la Universitat de Lleida i sota el lideratge del Centro Tecnológico das Industrias do Couro (CTIC, Portugal), les organitzacions d’aquests països, han treballat amb l’objectiu d’ampliar el coneixement sobre la implementació de la sostenibilitat a la indústria de la pell als grups destinataris i a la societat, amb eines i plataformes de formació innovadores.

Tots els socis del projecte volen actuar com a agents multiplicadors i pont entre el coneixement més avançat, la indústria i la societat, tot donant suport a la transformació del sector de la pell cap a una indústria més moderna i competitiva.

Durant la jornada de presentació del projecte SULEAP a l’Adoberia Bella, Anna Bacardit, directora d’A3 Leather Innovation Center UdL, ha exposat el context, el propòsit i el resultat del treball d’aquests més de dos anys de feina, la preparació d’un MOOC obert a les empreses i la societat, en sostenibilitat en el sector de la pell en una plataforma multilingüe. MOOC és l’acrònim en anglès de Massive Online Open Courses (Cursos en línia oberts i massius). És a dir, es tracta d’un curs a distància, accessible per internet al qual es pot apuntar qualsevol persona i no té límit de participants.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.