Dimarts 20 de desembre, en un acte exclusiu pels socis a l’Adoberia Bella, Leather Cluster Barcelona ha fet una jornada informativa sobre el cicle de l’aigua.

La jornada ha constat de tres parts diferenciades: la primera, per exposar com afecta el canvi climàtic en el cicle de l’aigua, la segona per explicar com funciona un sistema de depuració d’aigua biològic com el de la planta de tractament d’aigües d’Igualadina de Depuració i Recuperació (IDR), i una darrera part per presentar el projecte d’Estació Regeneradora d’Aigua a IDR i la posada en marxa de la planta pilot per regenerar i recircular les aigües depurades.

L’acte informatiu ha començat amb una presentació a càrrec d’en Toni Cuevas, CEO i fundador l’empresa igualadina Waterologies, una enginyeria dedicada al desenvolupament de projectes d’innovació en el tractament de l’aigua i en la reutilització de les aigües en processos industrials. Waterologies, col·labora amb centres tecnològics estatals i internacionals, la qual cosa els ha valgut el reconeixement dels seus productes en fòrums tecnològics de Silicon Valley com Techcrunch.

Toni Cuevas ha iniciat la seva exposició destacant que el 2015 el Fòrum Econòmic Mundial va establir l’emergència de l’aigua com el risc principal que afronta la humanitat els pròxims anys. Actualment, estem patint les conseqüències del canvi climàtic, amb episodis de sequera continuats que provoquen que rius i pantans de tot el món pateixin davallades històriques. I el problema no es només que plou molt poc sinó que els aqüífers i els pous d’arreu s’estan esgotant i no es poden recarregar.

En aquest sentit, Cuevas de Waterologies, empresa que ha dissenyat la planta pilot per regenerar les aigües de la depuradora IDR, ha subratllat la importància d’aquest projecte d’IDR per donar una segona vida a les aigües depurades: “aquest projecte no tan sols transformarà la relació de la ciutat d’Igualada amb el riu Anoia sinó que servirà d’exemple de sostenibilitat per a altres ciutats amb indústries similars”.

A continuació, ha intervingut en Bernat Vilarrubias, gerent de l’empresa Igualadina de Depuració i Recuperació SL (IDR) i president de Leather Cluster Barcelona, qui ha detallat de manera molt gràfica i il·lustrativa com funciona un sistema de depuració d’aigua biològic com el de la depuradora IDR.

Projecte IDR - exemple per altres ciutatsLa depuradora d’Igualadina de Depuració i Recuperació S.L. (IDR), una de les plantes pioneres a Europa en el tractament d’aigües residuals industrials, tracta cada dia les aigües que es generen en el procés de transformació de la pell de les 28 empreses adoberes d’Igualada associades a Leather Cluster Barcelona juntament amb una part de l’aigua urbana i d’altres indústries. IDR a més, aporta coneixement sobre la bona gestió i estalvi de l’aigua a tot el clúster.

Seguidament Vilarrubias, ha explicat com dins de l’horitzó del Residu Zero a la indústria adobera i en un context on la creixent problemàtica en l’abastament d’aigua a Catalunya és una greu preocupació, la depuradora dels adobers d’Igualada, Igualadina de Depuració i Recuperació S.L. (IDR),  està treballant en la implantació d’una Estació Regeneradora d’Aigua (ERA).

Aquest ambiciós projecte de la construcció d’una Estació Regeneradora d’Aigua (ERA), consisteix a tractar els efluents de la planta de depuració IDR (l’aigua de sortida de la planta ja depurada), per obtenir un flux d’aigua osmotitzada (aigua pràcticament pura) i un altre d’aigua salada, ambdues reutilitzables per la indústria adobera o per altres usos. En aquest sentit, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està apostant des de fa anys per l’ús de recursos no convencionals per incrementar la garantia i la disponibilitat de l’aigua. Un d’ells, és l’aigua regenerada que s’obté a partir de l’aplicació d’un tractament addicional a l’aigua ja depurada, mitjançant instal·lacions denominades terciaris o Estacions Regeneradores d’Aigua (ERA). Aquests terciaris, mitjançant tractaments com l’osmosi inversa, l’ultrafiltració i nanofiltració, donen a l’aigua una qualitat apta per a diferents usos.

Una de les dificultats que presenten les estacions regeneradores d’aigua és el tractament de la fracció salada que surt com a rebuig. En el cas d’IDR es preveu poder reutilitzar aquest flux, ja que les empreses adoberes necessiten sal per al seu procés.

L’ACA regenera avui a Catalunya mitjançant aquests tractaments terciaris 39 hm3/any. IDR planeja regenerar amb aquest projecte fins a 0,5 hm3/any (gairebé 1,4 milions de litres al dia) i ja ha fet el primer pas, amb la posada en marxa d’una planta pilot per regenerar les aigües depurades.

La planta, té dues fases. Una primera de tractament previ per preparar les aigües perquè puguin entrar en un sistema de membranes i la segona, consisteix a passar l’aigua per diferents tipus de membranes d’última generació per separar l’aigua de la sal i altres elements presents en diverses etapes com són la nanofiltració i l’osmosi.

La planta pilot automatitzada generarà durant un any 10 m3 d’aigua osmotitzada i 2 m3 d’aigua salada al dia. Es testaran diferents opcions de membranes, els seus rendiments i tots els sistemes auxiliars. Les aigües obtingudes s’analitzaran al centre de recerca i innovació A3 Leather Innovation Center de la Universitat de Lleida, per tal de comprovar la qualitat de les aigües i la seva idoneïtat per al procés d’adob de la pell, i a continuació es subministrarà mitjançant cisternes les aigües a diverses empreses que comprovaran el comportament d’aquestes aigües en els seus respectius processos.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.