L’Ajuntament d’Igualada cedeix el terreny adjacent a la depuradora perquè els adobers la puguin ampliar i iniciar un projecte de reutilització de l’aigua

L’Ajuntament d’Igualada ha signat la concessió dels terrenys municipals adjacents a la depuradora dels adobers d’Igualada, Igualadina de Depuració i Recuperació (IDR). Amb aquest nou espai les instal·lacions d’aquesta depuradora podran créixer i permetrà iniciar la construcció  d’una Estació Regeneradora d’Aigua (ERA), per tal de generar un sistema de reutilització de l’aigua que tornarà directament a les empreses reduint el consum entre un 50% i un 70%.

La indústria adobera, com a agent de l’economia circular que és, perquè revaloritza un residu del sector de l’alimentació per a produir béns de consum duradors i útils a la societat, és molt conscient que l’aigua és un bé escàs i que la seva bona gestió és un pilar fonamental per a l’ús sostenible dels recursos naturals.

Dins de l’horitzó del residu zero a la indústria adobera i en un context on la creixent problemàtica en l’abastament d’aigua a Catalunya és una greu preocupació, la depuradora IDR,  aposta per les noves tecnologies per poder implementar aquesta Estació Regeneradora d’Aigua (ERA).

Aquest ambiciós projecte consisteix a tractar els efluents de la planta de depuració IDR (l’aigua de sortida de la planta ja depurada), per obtenir un flux d’aigua osmotitzada (aigua pràcticament pura) i un altre d’aigua salada, ambdues reutilitzables per la indústria adobera o per altres usos. El projecte, té dues fases. Una primera de tractament previ per preparar les aigües perquè puguin entrar en un sistema de membranes i la segona, consisteix a passar l’aigua per diferents tipus de membranes d’última generació per separar l’aigua de la sal i altres elements presents en diverses etapes com són la nanofiltració i l’osmosi.  La planta pilot de regeneració d’aigua, ja està en condicions d’iniciar l’enviament de cisternes d’aigua a les empreses per començarla fase d’experimentació i ajust de processos, que es portarà a terme durant aquest any 2023.

L’aigua és un recurs natural font indispensable de vida, imprescindible per a la millora de les condicions de vida, el creixement econòmic, la conservació del medi ambient i el desenvolupament sostenible. És un bé finit i escàs i els efectes cada cop més notoris del canvi climàtic ens porten cap a un futur on serà fonamental l’estalvi i una major eficiència de l’ús de l’aigua. En aquest sentit, l’Agència Catalana de l’Aigua regenera avui a Catalunya mitjançant Estacions Regeneradores d’Aigua 39 hm3/any. IDR planeja regenerar amb aquest projecte fins a 0,5 hm3/any (gairebé 1,4 milions de litres al dia).

La depuradora d’Igualadina de Depuració i Recuperació S.L. (IDR), una de les plantes pioneres a Europa en el tractament d’aigües residuals industrials, tracta cada dia les aigües que es generen en el procés de transformació de la pell de les 28 empreses adoberes d’Igualada associades a Leather Cluster Barcelona juntament amb una part de l’aigua urbana i d’altres indústries. IDR a més, aporta coneixement sobre la bona gestió i estalvi de l’aigua a tot el clúster.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.