Gran expectació entorn a Aqeic Leather Audit

Aqeic Leather AuditDimarts passat 9 de febrer a les 18 hores, el clúster va organitzar amb Aqeic i Acexpiel, una jornada online on es va presentar un model d’auditoria orientada a empreses del sector de la pell, amb l’objectiu de potenciar bones pràctiques de sostenibilitat amb especial atenció la generació de valor social i mediambiental.

La jornada va generar gran interès en el sector de la pell, ja que va congregar a 30 empreses.

Va donar la benvinguda a l’acte, Jordi Vidal, director executiu de Leather Cluster Barcelona que va agrair a Acexpiel la coorganizació d’aquest.

Per part d’Aqeic (Associació Química Espanyola de la Indústria del Cuir), la presentació de la nova auditoria va ser a càrrec d’Anna Bacardit i Aroha Frías que van destacar que l’auditoria està dirigida a tot tipus d’empreses de la cadena de valor de la indústria de la pell. Aquest nou model d’auditoria en el qual els seus capítols fonamentals es centren en la part social-laboral i en la de sostenibilitat ambiental, té per objectius estandaritzar processos i establir els principis bàsics de millora contínua, assessorar sobre millores operatives dins de l’organització i millorar la imatge i confiança dels clients. La certificació la duu a terme el Comitè d’Auditoria AQEIC, format per un equip de tècnics amb experiència dins del sector, que treballen en col·laboració amb el Centre d’Estudis Específics d’Enginyeria del Cuir (Campus d’Igualada – Universitat de Lleida), així com amb el Centre d’Innovació del cuir A3 Leather Innovation Center.

Després de l’explicació per part d’Aqeic, van intervenir en la jornada, tres empreses adoberes que ja havien passat l’auditoria i obtingut el Aqeic Audit Label. Lluís Ollé de Curtits Aqualata, Diego Navarro de Curtits Badia Badia i Pere Tomàs de Despell, van coincidir a destacar que es tracta d’una auditoria molt completa i professional, més entenedora i menys burocràtica que altres auditories del mercat. Així mateix, van posar en valor que assenyala aspectes de millora rellevants que les empreses poden posar en marxa immediatament.

La jornada va finalitzar amb debat obert entre els assistents en el qual es va posar de manifest la importància de comptar amb una auditoria d’aquest nivell per al sector de la pell nacional i la necessitat de fer costat a Aqeic Leather Audit perquè adquireixi prestigi i més reconeixement per part de les marques i pugui arribar a ser una certificació reconeguda per part del consumidor.