Han pres part més de 40 associats de Leather Cluster Barcelona i 11 empreses han arribat a finishers del projecte

Després de sis mesos de treball, s’ha celebrat la sessió de tancament del projecte d’Entrenament en Valor compartit per la sostenibilitat corporativa, impulsat i finançat per ACCIÓ i coordinat per l’especialista R4S Group. Roots for Sustainability (R4S), és una agència d’impacte positiu que dissenya, implementa i avalua projectes de transformació per a empreses, entitats sense ànim de lucre i governs als camps de la sostenibilitat organitzativa i els negocis inclusius.

El valor compartit es defineix com el conjunt de polítiques i pràctiques que milloren la competitivitat de les empreses alhora que milloren les condicions socials i mediambientals a les regions on operen. ACCIÓ promou la generació de valor compartit en el teixit empresarial català com a eix de millora de la competitivitat. És una iniciativa pionera i és per això que aquest projecte ha estat 100% finançat per ACCIÓ.

El conjunt del projecte que es va iniciar al novembre de l’any passat, buscava complir amb tres objectius principals: reflexionar sobre el valor compartit com a element estratègic, identificar i prioritzar oportunitats de mercat de generació de valor compartit, i capacitar als associats del clúster en la mesura dels resultats socials i mediambientals de l’organització, així com en la posterior identificació d’àrees de millora.

En aquesta sessió de tancament celebrada a l’Adoberia Bella, seu de Leather Cluster Barcelona, s’han exposat les principals conclusions i aprenentatges obtinguts per part de les empreses en aquest projecte de valor compartit, així com s’han presentat també les iniciatives col·lectives que tenen potencial d’implementació.

Les empreses que han completat l’eina B Impact Assessment han compartit la seva experiència i s’ha obert un espai de debat orientat a enfocar noves iniciatives de millora.

L’empresa que ha coordinat aquest projecte de valor compartit, Roots for Sustainability (R4S), s’ha mostrat molt satisfeta per tota la feina feta al llarg d’aquests mesos.

En aquest sentit, R4S Group ha agraït la gran participació i implicació dels associats de Leather Cluster Barcelona en el mateix. Han pres part del projecte més de 40 empreses associades al clúster i 11 d’elles han esdevinguts finishers, sent un dels clústers amb una participació més alta i amb un nombre més gran d’empreses finalistes (empreses que han completat l’eina B Impact Assessment).

Empreses projecte Valor Compartit

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català en el marc de les polítiques del Valor Compartit. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.