El nou Màster Erasmus Mundus LEATECH impulsat per la UdL conjuntament amb les universitats de EGE (Turquia), ITECH (França) i CIATEC (Mèxic) amb el suport de COTANCE; Acexpiel i el Leather Cluster Barcelona; ha rebut fins al moment 34 preinscripcions d’alumnes d’àmbit internacional. El procés de preinscripció es tancarà el proper 31 de Maig de 2023, per tant, encoratgem a tots els possibles interessats en no perdre’s la oportunitat de ser-hi.

34 estudiants de quinze països diferents d’arreu del món, com el Regne Unit, França, Itàlia, Espanya, Portugal, Bulgària, així com la Xina, Mèxic, Turquia, Kènia, Marroc, Uruguai, Filipines, Etiòpia i Bangladesh, han completat el procés d’inscripció disponible a la web de LEATECH (leatechmaster.com). El nou màster LEATECH acollirà un total de 25 alumnes amb excel·lència curricular en cadascuna de les 5 edicions previstes.

Un cop tancat el procés de preinscripció, cada alumne haurà de presentar els documents requerits en la web de LEATECH. La UdL notificarà els resultats provisionals d’admissió per correu electrònic, amb data màxima 30 de juny de 2023. En la primera edició del màster, els alumnes seran admesos provisionalment pendents del resultat del consorci LEATECH en la convocatòria de la Comissió Europea (ERASMUS-EDU-2023-PEX-EMJM-MES) que es coneixerà el proper Juliol de 2023.

La UdL publicarà la llista provisional d’alumnes admesos el dia 3 de Juliol de 2023. Els alumnes admesos hauran d’informar de si accepten la seva plaça abans del 10 de juliol de 2023. Aquells estudiants admesos provisionalment, hauran d’enviar les còpies dels seus títols i transcripcions abans de l’acceptació definitiva. Es preveu que els estudiants arribin a la UdL-Igualada durant la primera setmana d’Octubre de 2023, per tal de completar la inscripció oficial. Les futures edicions del màster conjunt LEATECH seguiran els mateixos criteris de selecció d’estudiants.

Leather Cluster Barcelona, juntament amb altres organitzacions empresarials del sector de la pell, com AcexPiel, la Asociación Española del Curtido, i la Confederació d’Associacions Nacionals de Curtidors de la Unió Europea, COTANCE, ha participat activament del projecte LEATECH  i ha donat suport al nou màster internacional amb la convicció que aquest programa universitari respon a les necessitats de professionals altament qualificats pel sector de la pell.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.