El projecte desenvolupat per l’equip d’investigadors d’A3 Leather Innovation Center UdL va ser promogut per Leather Cluster Barcelona

Sustainability, revista de referència internacional en desenvolupament sostenible, ha publicat l’estudi científic per analitzar la compostabilitat de la pell i altres materials, realitzat l’any 2023 per A3 Leather Innovation Center UdL per encàrrec de Leather Cluster Barcelona.

L’estudi concloïa amb dades científiques una degradació molt més gran de la pell respecte a les alternatives sintètiques i artificials que l’imiten.

Una de les conclusions més rellevants és que durant els processos de compostatge, mentre les diferents mostres de pell natural analitzades presentaven una degradació total o parcial en un període de 21 a 35 dies segons el tipus de pell, les mostres de materials alternatius no presentaven cap indici de degradació després dels 90 dies d’iniciar l’assaig de compostabilitat.

Sustainability és una revista internacional, interdisciplinària, acadèmica i d’accés obert sobre la sostenibilitat ambiental, cultural, econòmica i social, publicada per l’editorial MDPI. Amb seu a Basilea, Suïssa, MDPI té la missió de fomentar l’intercanvi científic obert en totes les seves formes i en totes les disciplines. El seu objectiu és encoratjar als científics a publicar les seves recerques experimentals i teòriques relacionades amb les ciències naturals, les ciències socials i les humanitats amb el major detall possible per a promoure prediccions científiques i avaluacions d’impacte del canvi i el desenvolupament global.

L’editorial MDPI, opera amb Sustainability i amb les altres revistes del grup, amb un procés rigorós i transparent: la revisió per parells o avaluació d’experts. La revisió per parells o avaluació d’experts és un procediment utilitzat en l’edició acadèmica i científica, que té com a objectiu fonamental assegurar la qualitat i validesa dels treballs, abans de la seva publicació i de la seva difusió a la resta de la comunitat científica. En aquest procés, altres investigadors especialistes en la matèria de la qual tracta el treball, revisen el treball abans de la publicació.

L’estudi realitzat per l’equip d’investigadors d’A3 Leather Innovation Center UdL i promogut per Leather Cluster Barcelona tenia per objecte determinar les diferències a nivell físic i químic, així com d’altres propietats termomètriques, de set diferents tipus de pell acabada i de tres imitacions a la pell: un material d’origen sintètic (comercialment polipell) i dues alternatives basades en matèries primeres d’origen biològic (pinya i cactus) que intenten imitar al cuir en la indústria de la moda (comercialment denominada pell vegana).

Aquest projecte va rebre el suport d’ACCIÓ, l’agència pública per a la competitivitat de l’empresa catalana adscrita al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels ajuts d’iniciatives de reforç de la competitivitat de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers relacionats, entre altres, amb la implementació de canvis estratègics, innovacions i noves tendències al clúster o a les empreses del sector.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català en el marc de les polítiques del Valor Compartit. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.

>> Llegir l’article <<