El Leather Cluster Barcelona nomena nou president

Leather ClusterL’Assemblea General de Leather Cluster Barcelona, reunida el passat 23 de juliol de forma telemàtica en sessió extraordinària, va elegir per unanimitat a Bernat Vilarrubias Solanes com a nou president del clúster per als pròxims anys. Vilarrubias, gerent de l’empresa Igualadina de Depuració i Recuperació SL (IDR) i membre de la junta directiva del clúster des de la seva constitució, substitueix en el càrrec a Carles Riba, president els quatre últims anys.

Bernat Vilarrubias té una trajectòria i experiència de més de quaranta anys en el sector de la pell i en els darrers vint anys ha estat una persona clau en la posada en marxa i gestió de la planta de tractament d’aigües residuals industrials IDR que depura amb un sistema biològic directe les aigües residuals de les empreses adoberes d’Igualada juntament amb una part de l’aigua urbana i d’altres indústries. Durant la seva gestió, la depuradora ha assolit els objectius de sostenibilitat i ha contribuït de manera decisiva a millorar la competitivitat de la indústria adobera catalana, convertint a la planta IDR, en una referència internacional en el tractament d’aigües i en la gestió de residus.

A l’assemblea, conduïda per en Jordi Vidal, director executiu de Leather Cluster Barcelona, els socis van mostrar el seu reconeixement i agraïment al president sortint Carles Riba, valorant la seva tasca al capdavant del clúster en una etapa important perquè l’àmbit d’actuació i representació del clúster s’estengués, partint d’una base important d’empreses d’Igualada i ampliant-la a empreses de la cadena de valor de la indústria de la pell de tot Catalunya.

Els socis de manera unànime van mostrar de nou el seu compromís amb la sostenibilitat i l’economia circular com a estratègia de reforç de la competitivitat, motiu pel qual van reafirmar la importància del projecte en curs enfocat a la gestió per a optimitzar la valorització de residus i recursos d’origen orgànic com a matèries d’alt valor.