El Gremi de Blanquers d’Igualada reafirma en assemblea el seu compromís amb Leather Cluster Barcelona

Els socis del Gremi de Blanquers d’Igualada de manera unànime han reafirmat el seu compromís amb Leather Cluster Barcelona posant en valor el clúster com a punt de trobada on buscar solucions conjuntes als reptes del sector de la pell, activant projectes transformadors que permeten ampliar la visió estratègica de les empreses que en formen part.

Durant l’assemblea del Gremi, fundat l’any 1693 i format per les 28 empreses adoberes d’Igualada, va participar en Jordi Vidal, director executiu de Leather Cluster Barcelona, que va posar en relleu l’aportació de valor que té per les empreses formar part del clúster i l’acompanyament i lideratge de Leather Cluster Barcelona per a la millora de la competitivitat de les empreses de la cadena de valor de la indústria de la pell de Catalunya.

El Gremi de Blanquers d’Igualada és una associació empresarial que representa els interessos de les empreses adoberes d’Igualada i l’embrió del clúster de la pell.

El gremi reafirma en assablea la implicació amb el ClusterUn dels atributs principals de tot clúster, la cooperació, ve de molt antic a Igualada amb el Gremi de Blanquers i arriba a la seva màxima expressió l’any 2000, amb la creació de l’empresa Igualadina de Depuració i Recuperació S.L. (IDR), que va construir i gestiona la planta que depura conjuntament les aigües de les 28 empreses adoberes d’Igualada que van invertir per la seva posada en marxa 11.300.000 €.

Gràcies a l’esforç i l’esperit de col·laboració del Gremi de Blanquers i l’impuls del projecte Igualada Capital Europea de la Pell de Qualitat, liderat per l’Ajuntament, Igualada ha sabut crear un ecosistema de cooperació empresarial, educativa, científica i mediambiental, al voltant de la indústria de la pell que ha atret empreses adoberes catalanes i altres representants de la cadena de valor de la indústria per formar Leather Cluster Barcelona.

Igualada que ha jugat des de sempre un paper clau en el desenvolupament de la indústria adobera a Catalunya, a Espanya i a Europa, formant part de les directives de les associacions estatals i internacionals, és des de 2018, capital del Leather Cluster Barcelona. El clúster de la pell de Catalunya amb seu a l’Adoberia Bella, Centre Europeu d’Interpretació de la Pell de Qualitat, és un entorn on generar noves oportunitats de negoci, connectar amb altres empreses i agents de la cadena de valor del sector de la pell.

Projectes transformadors en el marc de l’economia circular i l’innovació

En un sector el de la pell que està en constant transformació i afronta nous desafiaments, l’objectiu del clúster és ser un agent dinamitzador i transformador per al desenvolupament de noves oportunitats de negoci a través de la cooperació competitiva de tota la cadena de valor sobre la base dels seus valors corporatius: sostenibilitat, economia circular i recerca i innovació, uns valors que estan integrats en la gestió del clúster i que guien la seva actuació.

Jordi Vidal també va fer un resum de les activitats dutes a termes per part del clúster els dos últims anys així com una explicació dels principals projectes de futur en els quals Leather Cluster Barcelona ja està treballant.

Dos dels projectes presentats, ReCircula i ReGenera, posen de manifest el compromís Leather Cluster Barcelona amb l’ús sostenible dels recursos naturals (recirculació de les aigües) i persegueixen l’excel·lència en la valorització per transformar els residus i recursos orgànics en productes d’alt valor afegit.

L’altre, el projecte visió i intel·ligència artificial, amb la innovació com a focus té per objectiu estudiar la viabilitat tècnica d’un sistema de visió i intel·ligència artificial per la classificació automàtica de pells, una solució tecnològica que haurà de permetre a les empreses a ser més competitives reduint els seus costos i millorant la seva productivitat.

ReGenera i el projecte visió i intel·ligència artificial, han rebut finançament d’ACCIÓ (Departament d’Empresa i Coneixement), en el marc dels ajuts de reforç competitiu de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers 2021-2023.

Durant l’assemblea, també va participar en Miquel Vives, regidor de Sostenibilitat i Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada per presentar la connexió Ronda Sud. Amb una inversió de 13 milions d’euros, un nou pont permetrà l’accés de vehicles a la Ronda del Rec i el pas de vianants i ciclistes a la riba Sud del riu Anoia, equilibrant els fluxos de trànsit de vehicles a les entrades i les sortides de la ciutat.

Sobre Leather Cluster Barcelona

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.

Compromesos amb la moda sostenible, l’economia circular i el valor compartit, Leather Cluster Barcelona engloba 55 empreses i agents amb una facturació agregada de més de 550 milions d’euros que donen feina a uns 1.800 treballadors, des de la ramaderia i la indústria alimentària, adoberies, universitat i recerca, fins a la química, la sostenibilitat, el disseny, la manufactura en pell i la moda.