L’adoberia igualadina Despell, soci de Leather Cluster Barcelona, ha rebut la certificació Or (Gold, en la terminologia internacional) de l’auditoria del Leather Working Group (LWG).

Leather Working Group és l’organització internacional de referència per les grans marques pel que fa a l’acreditació i certificació de bones pràctiques en la indústria de la pell. Des de 2005, avalua l’impacte mediambiental i social d’empreses de tota la cadena de valor del sector de la pell d’arreu del món. L’auditoria controla tots els elements per a una fabricació responsable i segura de la pell, com la responsabilitat social, la gestió ambiental i de productes químics, la traçabilitat, l’ús eficient dels recursos naturals i de l’energia, o la governança, entre altres.

La certificació Or aconseguida per Despell, és un reconeixement atorgat a les empreses que compleixen amb els més alts estàndards de sostenibilitat i responsabilitat en la producció de pell, i és cada dia més requerida per les grans marques de moda i luxe, les quals arriben a determinar percentatges de compra cada vegada més significatius a favor dels adobers amb aquesta distinció.

Despell ha dedicat molts anys i importants inversions per implementar les millors pràctiques amb la gestió de l’aigua, la reducció d’emissions, el tractament dels residus, la salut i seguretat dels treballadors i la traçabilitat química.

La prestigiosa certificació Or és la culminació de tot aquest gran treball que distingeix a Despell pel seu impacte positiu en la indústria de la pell i en el planeta.

Despell, és el segon soci de Leather Cluster Barcelona que assoleix l’Or de l’auditoria de la Leather Working Group després de l’obtenció d’aquesta acreditació, ja fa un temps, per part de Cía. Arrendataria de Industrial Igualadina.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.