Colomer Leather Group, és una companyia holding ubicada a Vic que controla i integra els diferents factors del mercat que intervenen en el negoci principalment de la pell petita, mitjançant una xarxa d’empreses especialitzades en la recol·lecció i transformació de pells en brut de l’àmbit europeu per a la seva comercialització a tot el món.

Hereus de la tradició adobera més important d’Europa, Colomer Leather Group ha concentrat les seves activitats en l’entorn de la matèria primera, seleccionant els millors orígens amb una logística de recol·lecció àgil, una conservació eficaç i uns classificats orientats a l’article conscients que la qualitat integral comença als seus magatzems.

La seva ribera utilitza la tecnologia Colomer que permet obtenir piquelat, wet blue o crust adequats per a confecció, calçat o marroquineria capaços de satisfer els requeriments més exigents dels mercats.

La recerca de nous mètodes de treball, la inversió continuada en innovació i l’adquisició d’actius moderns, ha portat a Colomer Leather Group a ser una empresa reconeguda a escala mundial per la seva excel·lència, respectant sempre tots els factors socials i normatives mediambientals.

Colomer Leather Group, excel·lència i saber fer en la transformació de pells, al seu lloc web trobareu més informació sobre la seva empresa: https://www.colomerlg.com/

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català en el marc de les polítiques del Valor Compartit. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.