Aquest projecte és la continuïtat de l’estudi de viabilitat “Visió i Intel·ligència Artificial pel classificat de pells”

Durant aquest primer quatrimestre de 2023, s’han mantingut diferents jornades de treball per posar en marxa la segona fase del projecte Leather Eyes.

Leather Cluster Barcelona ha impulsat aquesta segona etapa, després dels resultats positius de l’estudi de viabilitat “Visió i Intel·ligència Artificial pel classificat de pells” on es va demostrar la viabilitat d’usar aquesta tecnologia per la classificació de les pells.

Tant l’estudi de viabilitat com aquesta segona etapa, han rebut finançament d’ACCIÓ (Departament d’Empresa i Treball), en el marc dels ajuts de reforç competitiu de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers 2021-2023.

La classificació de les pells és un procés que es realitza manualment, a partir de la perícia de treballadors/es amb aptituds per fer l’operació durant hores, a partir de patrons mentals imaginaris per discernir entre diferents tipus i combinacions de defectes, que els permetin classificar cada pell en diferents categories (en pell vacuna solen ser 5 categories més rebutjos). Es tracta d’una operació molt rellevant per l’impacte econòmic en el negoci, tothora que el cost de la pell com a matèria primera sol ser d’aproximadament del 50% respecte al cost total de fabricació.

En aquesta segona etapa del projecte, participen Leather Cluster Barcelona i l’empresa Picvisa.

El propòsit d’aquest projecte col·laboratiu, amb la innovació com a focus tot aplicant tecnologia al classificat de pells per a la millora de processos, és el de permetre establir un mecanisme per dotar d’objectivitat el procés de classificació, fer-lo més regular, i generar evidències sobre la qualitat de la matèria primera adquirida per tal d’optimitzar les compres.

Altres potencialitats derivades del projecte són obtenir dades addicionals que permetin inferir nou coneixement al llarg de la cadena de valor i introduir un subsistema que faciliti implementar la traçabilitat de cada pell.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.