Gran expectació dels socis de Leather Cluster Barcelona en la visita a la planta pilot de l’estació de regeneració d’aigua

En un acte exclusiu pels socis, el clúster ha organitzat aquest divendres 26 de maig una visita a la planta pilot de l’estació de regeneració d’aigua (ERA) instal·lada a la depuradora (IDR).

Aquest ambiciós projecte de la construcció d’una Estació Regeneradora d’Aigua (ERA), consisteix a tractar els efluents de la planta de depuració d’IDR (l’aigua de sortida de la planta, ja depurada), per obtenir un flux d’aigua osmotitzada (aigua pràcticament pura) i un altre d’aigua salada, ambdues reutilitzables per la indústria adobera o per altres usos. En aquest sentit, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està apostant des de fa anys per l’ús de recursos no convencionals per incrementar la garantia i la disponibilitat de l’aigua. Un d’ells, és l’aigua regenerada que s’obté a partir de l’aplicació d’un tractament addicional a l’aigua ja depurada, mitjançant instal·lacions denominades terciaris o Estacions Regeneradores d’Aigua (ERA). Aquests terciaris, mitjançant tractaments com l’ultrafiltració, la nanofiltració, i l’osmosi inversa, donen a l’aigua una qualitat apta per a diferents usos.

El projecte ERA, consta de dues etapes. La primera és un pretractament que condiciona l’aigua perquè pugui entrar a un sistema de membranes. Aquest primer tractament es va validar en una planta pilot durant els anys 2020 i 2021. Aquest any 2023 es portarà a terme la construcció de la corresponent planta industrial, amb una inversió d’1,5 milions d’euros que tractarà tota l’aigua de sortida de la depuradora d’IDR, és a dir 4.000 m3/dia.

La segona, que és el cor de la instal·lació, consisteix a separar l’aigua de la sal i altres elements presents mitjançant diverses membranes com d’ultrafiltració, nanofiltració i finalment d’osmosi inversa, obtenint aigua osmotitzada i aigua salada descalcificada.

La planta pilot actual, que incorpora les dues etapes, és la que permetrà determinar els paràmetres de disseny per una futura planta industrial de membranes i, al mateix temps, amb l’aigua que s’està produint, ja s’estan fent les primeres produccions experimentals a les fàbriques.

Durant el mes d’abril, després d’uns mesos de posada a punt, la planta pilot va iniciar la producció i ja s’han  entregat les primeres cubes d’aigua regenerada a les indústries adoberes d’Igualada.

Durant la visita guiada els socis del clúster han pogut veure el funcionament de la planta pilot per regenerar i tornar a reutilitzar les aigües depurades i conèixer els últims avenços en el projecte ERA.

En aquest sentit, en Bernat Vilarrubias, gerent de l’empresa Igualadina de Depuració i Recuperació SL (IDR) i president de Leather Cluster Barcelona, ha explicat als associats que ja s’ha contractat  una ampliació de la planta pilot amb membranes d’ultrafiltració externes de més capacitat per augmentar la producció fins a 1 m3/hora i al mateix temps generar un nou flux d’aigua de 3m3/hora de menor qualitat, però igualment útil per les fases inicials del procés d’adob, on el nivell d’exigència és menor, i a un cost menor, per així cobrir les diferents necessitats de les empreses adoberes, que usaran aquestes aigües en el seus processos de forma experimental.

En moments tan crítics pel que fa al recurs més valuós com és l’aigua, Leather Cluster Barcelona fa una actuació en clau clúster i responsable socialment; regenerar i reutilitzar l’aigua. Un projecte que contribueix també, entre altres, amb el capítol 6 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides que es refereix al Sanejament i l’Aigua Neta.

La depuradora dels adobers, a més de ser una actuació exemplar de cooperació competitiva i de l’avantatge de formar part d’un clúster, és pionera en la integració de valor compartit, un projecte empresarial que té un impacte positiu a la societat i que promou un equilibri entre la competitivitat empresarial i la consciència social i ambiental, contribuint a construir una economia més justa, verda i equitativa.

Aquest projecte de construcció  d’una Estació Regeneradora d’Aigua (ERA), no tan sols transformarà la relació de la ciutat d’Igualada amb el riu Anoia sinó que servirà d’exemple de sostenibilitat per a altres ciutats amb indústries similars.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.