Aprofitament dels triacilglicèrids extrets de la carnassa de cuir

Un dels principis bàsics de l’economia circular és que tots els subproductes tinguin una segona vida útil com a noves matèries primeres. Actualment, els subproductes obtinguts durant el procés d’adob de la pell es recuperen i gestionen per ser reutilitzats per diferents sectors. En aquest sentit, Leather Cluster Barcelona vol aprofundir en el coneixement per a la generació de co-productes i participa en el projecte CORIUM.

L’objectiu principal d’aquest projecte és executar un estudi per valorar si a partir de processos de biorrefineria de triacilglicèrids extrets de les carnasses del cuir, es poden obtenir bioproductes i/o biomaterials d’alt valor afegit i de manera sostenible.

Específicament, CORIUM proposa una recerca prospectiva per a recuperar els triacilglicèrids generats en l’etapa de descarnat, ja que la grassa animal conté principalment àcids grassos (linoleic, mirístic, esteàric, palmític i oleic) de gran valor comercial. Aquests greixos seran extrets mitjançant processos d’extracció mediambientalment nets, basats en l’ús de dissolvents verds i tècniques avançades d’extracció. Aquests triacilglicerols seran proposats com una alternativa ecològica a productes bàsics derivats del petroli, com per exemple: lubrificants, dièsel, polímers, parafines, etc.

Aquest és un projecte col·laboratiu coordinat per INNOVACC, el clúster català de la carn i la proteïna alternativa, on hi participen a més de Leather Cluster Barcelona, el grup de recerca de la Universitat de Lleida, A3 Leather Innovation Center, i MITLAB (Mollet Institute of Technology Laboratory), laboratori de referència de R+D en biotecnologia industrial i alimentària.

El projecte CORIUM rep el suport i finançament d’ACCIÓ (agència pública per a la competitivitat de l’empresa catalana, adscrita al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya), en el marc dels ajuts d’iniciatives de reforç de la competitivitat per projectes de clústers 2023 (ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial).

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.