L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ), després de la verificació del compliment dels requisits establerts, ha renovat fins el 30 de desembre de 2026, Leather Cluster Barcelona com a clúster dins del Programa Catalunya Clústers.

Paral·lelament a l’acreditació i com un dels requisits per entrar a Catalunya Clústers, l’European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), ha concedit a Leather Cluster Barcelona el Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate.

L’ESCA promou l’excel·lència en la gestió de clústers a través d’avaluacions comparatives i segells de qualitat de les organitzacions de gestió de clústers a tot el món. L’organització amb seu a Berlín, coordina una xarxa de 200 experts de clústers de més de 30 països.

ACCIÓ ha acreditat 27 clústers que ja agrupen més de 2.700 empreses i agents associats, amb una facturació de més de 70.000 milions d’euros.

El govern va crear el programa Catalunya Clústers, amb l’objectiu de fer de la política de clústers un instrument fonamental per avançar en la transformació del model industrial del país. La finalitat del Programa Catalunya Clústers és impulsar la competitivitat de l’economia catalana, sistematitzar l’actuació de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la política de clústers i contribuir a la racionalització del mapa dels clústers existents a Catalunya.

Leather Cluster Barcelona és un dels 27 clústers acreditats per la Generalitat de Catalunya, gràcies al compliment de les condicions establertes en el Programa Catalunya Clústers. Formar part dels clústers acreditats per ACCIÓ comporta uns drets i avantatges tant pels clústers com per les empreses que en formen part, com per exemple, rebre orientació i capacitació pel canvi estratègic, rebre tutoria i assessorament en matèria de cooperació internacional, possibilitat de participar en projectes i programes de línies d’ajut gestionades per ACCIÓ, orientació, acompanyament i capacitació en programes de talent i en altres activitats de generació de competències o participar en activitats de networking i treball en xarxa amb altres clústers.

Sis anys després de la seva constitució, avui Leather Cluster Barcelona és el col·lectiu de referència de la indústria de la pell a Catalunya. El clúster compta amb 78 associats d’arreu del país, des de la ramaderia i la indústria alimentària, adoberies, universitat i recerca, fins a la química, la sostenibilitat, el disseny, l’artesania i la manufactura en pell i la moda. Els diferents agents i empreses de Leather Cluster Barcelona tenen una facturació agregada de més de 950 milions d’euros i donen feina a més de 2.600 treballadors/es.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català en el marc de les polítiques del Valor Compartit. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.