Leather Cluster Barcelona com a referent en el Cluster Day

Una delegació del clúster va participar el 16 de desembre del Cluster Day, un acte per commemorar trenta anys de la política de clústers a Catalunya, organitzat per ACCIÓ -l’Agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball-.

Catalunya ha estat un dels països pioners al món a impulsar els clústers com a eina per millorar la competitivitat de les empreses. Des de l’any 1992, la Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, ha treballat de forma ininterrompuda per potenciar els clústers a través de dos eixos bàsics: la col·laboració publicoprivada i l’enfocament al canvi estratègic com a vector principal de millora competitiva.

El programa Catalunya Clústers actualment està format per 26 clústers catalans que agrupen més de 2.600 empreses i agents associats, amb una facturació de més de 70.000 milions d’euros.

La jornada, a la qual van assistir més de 400 persones, va comptar amb la participació de dos referents globals en l’àmbit dels clústers, com són Emilià Duch, del Banc Mundial i Christian Ketels de la Harvard Business School.

30 anys de Clusters ACCIÓEmilià Duch va ser un dels impulsors de l’inici de la política de clústers de Catalunya a partir dels anys 1990. Actualment, és Lead Private Sector Specialist de la Unitat de Mercats i Tecnologia Global del Banc Mundial però al seu currículum hi destaca al seu pas per IESE Business School, la coordinació de la Cluster Excellence Initiative de la Unió Europea i conseller delegat de The Cluster Competitiveness Group.

Christian Ketels és un dels grans referents mundials en competitivitat empresarial, estratègia i política econòmica. Doctor en economia per la London School of Economics, ha liderat projectes de clústers i competitivitat a tot el món i presideix el consell assessor de TCI, la xarxa global de professionals en l’àmbit dels clústers.

En les conferències de Duch i Ketels, Leather Cluster Barcelona va tenir un protagonisme destacat, tant per la seva trajectòria històrica com un dels clústers pioners a Catalunya, com per la seva visió estratègica posant al centre la sostenibilitat com a vector per a la millora contínua.

Emilià Duch va recordar amb il·lusió el seu treball fa trenta anys amb el clúster de la pell, quan de la mà del conseller Antoni Subirà, considerat el pare intel·lectual de la política de clústers a Catalunya, van implementar un projecte transformador per fer front als reptes que tenia el sector de la pell a principis dels anys noranta. La col·laboració publicoprivada iniciada llavors i basada en un nou enfocament estratègic per continuar sent competitius, va derivar en la construcció i posada en marxa de la depuradora d’Igualadina de Depuració i Recuperació (IDR), un dels exemples més il·lustratius de l’avantatge de formar part d’un clúster.

El treball de Duch i Subirà amb el clúster de la pell va ser reconegut per tot el món, ja que va ser el primer cas d’un clúster català que es va estudiar a la prestigiosa universitat americana de Harvard.

En aquest sentit, en el marc del Cluster Day es va donar a conèixer que la Harvard Business School estudiarà la política de clústers catalana com un cas d’èxit global en l’impuls de la col·laboració empresarial i de foment del valor compartit.

La jornada va tenir un moment molt emotiu per la delegació de Leather Cluster Barcelona, en el retrobament d’Emilià Duch i Miquel Vila, qui va liderar juntament amb Francesc Fontanellas, l’aplicació i implementació de les polítiques de desenvolupament econòmic basades en clústers en el sector de la pell des d’Igualada.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa  i compta amb el suport d’Acció.