Amb el propòsit de millorar la formació dels treballadors i treballadores i la competitivitat dels sectors tèxtil, confecció, cuir i calçat (TCLF) per afrontar els desafiaments de l’era digital en un marc de transició cap a una economia més verda, 22 organitzacions de 9 països de la Unió Europea van cooperar durant més de quatre anys en el projecte Skills4Smart TCLF Blueprint.

Aquest ambiciós projecte finançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea, que va ser liderat a casa nostra per A3 Leather Innovation Center – UdL amb la participació de Leather Cluster Barcelona, perseguia la recapacitació dels sectors europeus del tèxtil, la confecció, el cuir i el calçat per augmentar l’atractiu d’aquests com a opció professional, al mateix temps que crear una xarxa internacional de treball a tot Europa.

El Skills4Smart TCLF Blueprint es va materialitzar amb el llançament dels cursos MOOC, de l’anglès Massive Open Online Courses), cursos en línia oberts, massius i gratuïts, que tenen com a objectiu compartir i difondre coneixement a partir dels materials que els professors pengen al web i dels debats que es plantegen.

Després dels bons resultats d’aquest projecte, els seus socis volen donar continuïtat i seguir avançant en la capacitació digital dels sectors TCLF i han presentat una nova proposta, el Metaskills4TCLF.

El kick-off d’aquest nou projecte europeu, ha tingut lloc a Porto (Portugal) aquests 26 i 27 de setembre, amb la participació d’Anna Bacardit i Concepció Casas per part d’A3 Leather Innovation Center – UdL i de Mònica Santamans de Leather Cluster Barcelona.

El Metaskills4TCLF compta ja amb l’impuls de trenta socis i té com a objectiu seguir fent passos cap a la transformació digital dels sectors tèxtil, confecció, cuir i calçat, amb el desenvolupament de nous plans d’estudi i materials didàctics de continguts innovadors, eines d’aprenentatge i capacitació en realitat virtual.

En aquest nou projecte presentat a Porto, A3 Leather Innovation Center – UdL tindrà la responsabilitat d’organitzar els continguts dels cursos i Leather Cluster Barcelona portarà a terme la divulgació dels resultats del projecte.

Leather Cluster Barcelona és un entorn de cooperació competitiva per promoure projectes estratègics transversals i transformadors amb l’objectiu d’impulsar l’ecosistema del sector de la pell català. El clúster és una entitat acreditada dins el programa Catalonia Clusters i compta amb el suport d’Acció.